door Johan Donner

Kinderen en ouders hebben gezamenlijk deelgenomen aan het project.PARAMARIBO – Op het terrein van het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) heeft vanmorgen de feestelijke afsluiting plaats gevonden van het Prakiki Vakantie Project. Twintig kinderen in de leeftijd tot 8 jaar hebben in de afgelopen 3 weken deelgenomen aan dit project en mochten hun zelf gemaakte vliegers oplaten. Het Prakiki project is geïnitieerd door de medewerkers van de Sectie Vroege Stimulatie van het MOB.

Het gaat om kinderen met een leer- of sociale ontwikkelingsachterstand. Het doel van het project was om ervoor te zorgen, dat de kinderen zonder achterstand op hun klasgenootjes kunnen instromen in het nieuwe jaar op hun school. De kinderen werden extra gestimuleerd in de vakken rekenen, lezen, schrijven en taal. Naast deze vakken werd ook ruime aandacht besteed aan creatieve onderdelen als schilderen, boetseren en tekenen en was er ook tijd voor sport en spel.

Esmeralda Spier, de coördinator van het project, vertelt dat de kinderen onder begeleiding zijn van het MOB en dat dit verder gaat door een multidisciplinair team bestaande artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, pedagogen en hometrainers. De home trainers begeleiden de kinderen niet alleen wanneer ze bij het MOB zijn, maar bezoeken de kinderen ook thuis en op de school of crèche, om een goed beeld van de leefomgeving van het kind te krijgen.

Er is ook veel gesproken met de ouders van de kinderen, die zelf ook elke ochtend aanwezig konden zijn om mee te kijken en te leren hoe op een ontspannen manier om te gaan met hun kind.

De coördinator van het MOB, Celsius Vieira gaf aan dat er plannen zijn om in de toekomst meer kinderen te helpen. Wat in ieder geval al vaststaat is, dat er ook in de komende jaren minstens elke grote vakantie een Prakiki Project zal worden georganiseerd. Aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een certificaat en goed gevulde schooltas met schoolspullen mee.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.