Vertegenwoordigers van de MMS vanmorgen op bezoek bij minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken.

PARAMARIBO- De Madjilies Moeslimien Suriname (MMS) heeft vanmorgen een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. Vertegenwoordigers van deze religieuze organisatie hebben kennisgemaakt met de bewindsman en hun verlangen op het stuk van de geloofsbeleving aan de minister kenbaar gemaakt.

De leiders van de MMS hebben een 3-tal punten opgesomd dat ruime aandacht van de regering geniet. Zo wenst de organisatie een ruimte op de Johan Adolf Pengel Luchthaven voor degenen die het moslimgeloof belijden en ter plekke hun gebed wensen te verrichten op tijden dat het moet.

De MMS wijst erop dat regionaal en internationaal regeringen op luchthavens deze faciliteit hebben gecreëerd voor de islambelijders. OpTrinidad en Guyana is dat zeker het geval. Omtrent deze kwestie is er ook een brief aan president Desire Bouterse gericht om het staatshoofd ertoe te bewegen de voornoemde ruimte vrij te maken. Daarnaast heeft de MMS aan minister Moestadja gevraagd de schadeloosstelling van haar geestelijken te herzien vanwege de taakverzwaring. Ook wil de organisatie dat het aantal geestelijken binnen de moslimgemeenschap wordt uitgebreid.

Tot slot heeft de MMS het verzoek gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken om het in de regering bespreekbaar te maken dat de organisatie in aanmerking komt voor een stuk perceel. Hierop komt een multifunctioneel centrum inclusief een kantoor voor de MMS omdat ze als overkoepelend orgaan van 6 lidorganisaties, geen eigen kantoor heeft.

Minister Moestadja heeft de wensen van de moslimvertegenwoordiging aangehoord en zei de wensen binnen de Raad van Ministers te zullen bepleiten. Volgens de bewindsman was het goed om met de vertegenwoordiging van gedachten te wisselen over het beleid dat het ministerie voorstaat op het stuk van religie en de voorstellen van de betrokken organisaties aan te horen. Zowel de bewindsman als de aanwezige vertegenwoordigers gaven aan dat de ontmoeting zeer constructief was.

De Madjilies Moeslimien Suriname bestaat uit de volgende lidorganisaties te weten: Stichting der islamitische Gemeenten in Suriname (SIS), de Surinaamse Islamitische Organisatie (SIO), Syarikat Islam Assafi’iyah (SIA), Surinaamse Moesliem Federatie (SMA), Perserekatan Jamaah Islam Suriname (PJIS) en de Federatie der Islamitische Gemeenten in Suriname (FIGS).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.