PARAMARIBO- Minister Michael Miskin van ATM heeft vandaag de stuurgroep Gender ontvangen onder leiding van Sharon Saridjan -Tjokro. Bij deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over het nationaal genderbeleid. Het genderbeleid valt onder het ministerie van Binnenlandse zaken, maar gender is een cross-cutting issue en regardeert alle ministeries. Voor uitvoering van een nationaal genderbeleid is een breed draagvlak nodig, meldt het departement aan GFC Nieuws.

Met het genderbeleid streeft de overheid naar volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen en mannen. De stuurgroep is bezig de genderbeleidsactiviteiten van de verschillende ministeries te stroomlijnen. Een van de prioriteitsgebieden bij het maken van beleid in dit verband, is gelijke kansen en waardering voor man en vrouw op de arbeidsmarkt.

ATM heeft reeds inspanningen gepleegd op dit gebied. Zo heeft het ministerie de niet traditionele beroepen gestimuleerd onder vrouwen, vrouwen zijn getraind in vaktechnische beroepen en hebben werk gevonden als vaklui. Er is gestart met statistieken op basis van geslacht.

Verder is er gewerkt aan een intern programma over het tegen gaan van seksueel molest op de werkvloer. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor het ratificeren van conventies op het gebied van gender. Deze activiteiten zullen geëvalueerd en waar nodig versterkt worden.

Minister Miskin heeft de stuurgroep alle medewerking toegezegd in haar streven om het genderbeleid te stroomlijnen. De bewindsman werd bijgestaan door de onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken, Jimmy Belfor en staffunctionaris Djintie Mangroo.

De overige leden van stuurgroep die aanwezig waren zijn: Helen Boerleider-Kerk, Sharda Ganga en Anette Tjon Sie Fat.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.