Door Johan Donner

PARAMARIBO – Het parlementslid Andre Misiekaba, die voorzitter is van de vaste commissie Huisvestingsplan, voorziet een vlotte behandeling van het nieuwe wetsgevingsproduct.

Hij hoopt dat er maandag 29 oktober 2012 al kan worden begonnen met de openbare behandeling van het nieuwe concept door het parlement.

Als het hele stelsel van huisvestingswetgevingsproducten van kracht is zal een ieder gewoon naar iedere willekeurige woningbouw corporatie kunnen binnenstappen om geholpen te worden met de bouw en/of koop van een eigen woning.

Misiekaba legt uit dat voortaan de politiek niet meer aan te pas zal komen bij de bouw en toewijzing van huizen, waardoor mensen niet misbruikt of weggedrukt kunnen worden bij de oplossing van hun nood.

Ook de stichting Volkshuisvesting zal worden getransformeerd tot een marktconforme speler in de woningbouwsector.

Het ministerie van Sociale Zaken zal hooguit nog mensen bijstaan die vanwege hun maatschappelijke zwakke positie extra hulp nodig zullen blijken te hebben.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.