door Paul Kraaijer

PARAMARIBO – De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV), Shirley Sitaldin, heeft maandag 11 juni met haar staf een bezoek gebracht aan het district Coronie. Het doel van dit bezoek voor de minister was om kennis te maken met het onderwijsveld in het district.

Sitaldin sprak te Totness met schoolleiders, oudercommissies en leerkrachten van de vier lagere scholen (OS Totness, OS St. Antonius te Mary’s Hope, OS Salem en de Gerardschool te Hamilton), de MULO Tata Colin 1, de LBGO-school Tata Colin 2 in Totness en twee technische scholen (Elementair Technisch Onderwijs en Elementair Beroeps Onderwijs) te Soembaredjo.

De minister sprak met de onderwijsvertegenwoordigers in het district over het leerproces van een scholier gekoppeld aan de betrokkenheid van de ouders en over toekomstige veranderingen in het onderwijs. De oudercommissies en leerkrachten hebben Sitaldin alle ondersteuning toegezegd.

Het onderwijsveld te Coronie vroeg de minister speciale aandacht voor het gemis van een onderwijsinspecteur. ‘Coronie wordt nu aangestuurd vanuit Nickerie, maar dat is geen gezonde zaak. Wanner de inspecteur in het district woonachtig is, dan kan problematiek in het lokale onderwijs efficiënter en effectiever worden aangepakt’, aldus Harold Wolf namens de oudercommissies.

Sitaldin heeft de oudercommissies toegezegd eraan te zullen gaan werken om binnen korte termijn een onderwijsinspecteur aan te stellen in Coronie. Ook deed de minister de toezegging dat onderwijsdeskundigen vaker het district zullen gaan bezoeken om richting te geven aan het onderwijsproces. De oudercommissies zullen communicatieve vaardigheden worden bijgebracht, hetgeen belangrijk is voor een goede relatie met ouders, scholieren en leerkrachten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.