GFC NIEUWSREDACTIE- “Er komt nog meer bescherming. Het traject zal vanaf vandaag worden ingezet.”

In een videoboodschap gericht aan de totale samenleving heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, de start van de COVID-19 vaccinatiecampagne aangekondigd. Deze campagne start op dinsdag 23 februari.

Volgens minister Ramadhin heeft de samenleving sedert maart 2020 alles gedaan om zichzelf te beschermen. Het opzetten van een mond- en neuskap, handhygiëne en het houden van de sociale afstand zijn daar enkele voorbeelden van. Suriname heeft twee besmettingsgolven moeten doorstaan en de burgers beseffen welke effecten elke golf heeft gehad op het leven van alledag.

Na beide golven is het belangrijk te beseffen hoe belangrijk het is om ons te houden aan de preventieve maatregelen.

“Wij hebben onze Surinaamse samenleving zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën”, aldus de minister. De bewindsman benadrukte dat elke categorie eerst afgewerkt zal worden alvorens de volgende groep in aanmerking komt voor de vaccinatie.

Er wordt eerst een aanvang gemaakt met de frontliners en wel de gezondheidswerkers die naar zeggen van de minister aan het bed staan van de COVID-patiënten, aangezien zij momenteel het grootste risico lopen besmet te raken met het virus.

Daarna zal middels een grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken. Vanuit de overheid zal aangegeven worden wanneer en welke groep aan de beurt is en hoe en waar die activiteiten zullen plaatsvinden.

Minister Ramadhin is zich ervan bewust dat grote delen van de samenleving hunkeren naar meer informatie. Die zal ook via de campagne gegeven worden. “Weest u niet verrast als u een gezondheidswerker voor uw deur ziet die u de nodige informatie wenst te geven. Werkt u mee. Behandel elke mens gelijkwaardig. Laten wij elkaar in deze periode ondersteunen.”

Aan de frontliners zei de bewindsman dat zij geselecteerd zijn vanwege de overheid en de medische experts om als eerste groep Surinamers dit vaccin toegediend te krijgen. Hij zegt ervan uit te gaan dat vanwege hun beroep deze groep beseft hoe belangrijk het is dat ze beschermd zijn.

De minister vraagt dat een ieder zich nationaal opstelt. Indien er bezwaren zijn, roept hij ze op dat bespreekbaar te maken met de leiding van hun ziekenhuis en met de vaccinatiecommissie. Het ministerie van Volksgezondheid is bereid in te gaan op alle mogelijke bezorgdheden. Indien er daadwerkelijk contra-indicaties bestaan, zal men afgeraden worden het vaccin te nemen.

De overheid zal er alles aan doen om door te gaan met het traject door meer vaccins binnen te halen, die goedgekeurd zijn door de World Health Organisation (WHO).

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.