In de afgelopen tijd zijn er landelijk veel acties gevoerd personeel bij verschillende ziekeninstellingen. Een van de noodsituaties was de situatie die in het Mungra Medisch Ziekenhuis (MMC) in Nieuw Nickerie was ontstaan en werd aangehaald door burgers. Zowel het personeel als de patiënten werden daardoor onrustig

Minister brengt bezoek aan Mungra Medisch Centrum

Tijdens een recent bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan het district Nickerie, werd ook het Mungra Medisch Centrum bezocht en de noodkreten die er allemaal waren werden voorgelegd in lange sessies aan de minister. 

In gesprek met Dagblad Suriname geeft de minister te kennen dat hij regelmatig naar de verschillende zorginstellingen, zodat hij zelf zien en horen wat er allemaal gebeurt in de instellingen. In het kader hiervan heeft hij dus onlangs een bezoek gebracht aan het MMC, tegelijkertijd hoorde hij van de acties die gevoerd werden door een van de bonden aangesloten bij de instelling. 

De acties waren zo goed als opgeschort

De actie van de bond was zo goed als opgeschort vanwege het feit dat de mensen hadden vernomen dat ze hun 8% achterstallige loonsverhoging zullen ontvangen. Dit was volgens de minister niet het enige probleem binnen het centrum, dat opgelost moest worden. De problemen waren verschillend van aard. 

De definitieve oorzaak van de problemen ligt bij de schuldpositie die het MMC heeft op zowel binnenlands- als buitenlands gebied. De binnenlandse schulden bedragen zeker 11 miljoen SRD, terwijl de schulden aan het buitenland zeker 1 miljoen Amerikaanse dollar bedragen. Dit zorgt ervoor dat het werk iets trager dan verwacht gaat, omdat de schuldpositie ingehaald moet worden voordat er verder aan de optimale zorg gewerkt kan worden. “De voorbereidingen en toezeggingen om de schulden in te lopen zijn al gedaan. Het proces is dus in volle gang”, zegt de bewindsman.

De vier belangrijke medische apparatuur in het Mungra Medisch Centrum zijn ook onder de aandacht van de minister gebracht en van de schuld die er bij de apparaten is, van zo’n 165.000 euro, is al werk gemaakt om het in te lopen. Het gaat hierbij om het 100% inlopen van de schulden zodat de optimale zorg weer geboden kan worden aan de samenleving.

Middelen Staatsolie ook ingezet voor verbetering zorg

De minister zegt verder, dat er een herstelplan is waaraan wordt gewerkt en dat alles op alles wordt ingezet om de zorg te garanderen. Ook de gelden verkregen van Staatsolie, 1 miljoen Amerikaanse dollar, zullen worden ingezet om de zorg weer optimaal te garanderen. 

In het kader van het optimaliseren van de zorg is de bewindsman ook zover om de schulden bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) in te lopen. Er is  daadwerkelijk een achterstallig bedrag dat voldaan zal worden, zodat de samenleving van medicijnen voorzien kan worden, dit geldt ook voor het district Nickerie.

Mooie woorden zijn niet waar, ware woorden moeten mooi zijn

De minister geeft aan, dat hij een onderhoud met de personeelsleden had tijdens zijn vergadering in het MMC in Nieuw Nickerie en dat hij heeft gemerkt, dat het personeel niet op de hoogte was van bepaalde zaken waardoor het onduidelijk voor hen was om te begrijpen waarom zaken verlopen zoals ze verlopen. Het aanwezige personeel heeft hem duidelijk gemaakt wat er speelt, namelijk het feit dat ze een achterstallige terug werkende kracht (TWK) van het jaar 2017 en 2018 moeten ontvangen en dat ze ook een wensenpakket hebben. Dit heeft hij meegenomen en hij heeft ze verder uitgelegd in duidelijke taal, dat het niet zo makkelijk zal gaan om dit op te lossen. Hij heeft echter toegezegd dat hij eraan zal werken. Dit deed de minister, zodat de personeelsleden weten wat er speelt. 

Verder heeft hij ook de directie geadviseerd om de personeelsleden op een vertrouwelijke basis te vertellen wat er aan de hand is, zodat ze dat ook begrijpen. “Communicatie is belangrijk”, voegt de minister toe aan het gesprek met Dagblad Suriname. 

Al met al is het voor de minister een vruchtbaar bezoek geweest en hij heeft de knelpunten waargenomen die besproken zijn en verder opgelost moeten worden vanuit de zijde van de regering.

GW

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.