Door Johan Donner

PARAMARIBO – De onderhandelingen tussen  het Overleg Orgaan van de overheid en de ambtenarenvakbonden lopen optimistisch, volgens minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken.

Hij bevestigd dat de regering voornemens is alle loontrekkers een loonaanpassing te geven, omdat ze ontvankelijk is voor de stijging van prijzen van goederen en diensten in ons land.

De bewindsman wil nog niet aangeven om welk percentage het gaat, omdat hij verwacht dat binnenkort samen met de vakbonden een werkbaar voorstel gevonden zal worden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.