De heer Jan S. Soebhag samen met Audrey Koenders namens Bhásá haar tijdschrift voor taal, cultuur en geschiedenis aangeboden aan de Minister van BiZa de heer Soewarto Moestadja

Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse heeft gistermorgen uit handen van de heer Jan Soebhag een tijdschrijft in ontvangst genomen. Het is het tijdschrift van Stichting Bhasa voor taal, cultuur en geschiedenis.

De Stichting Bhásá is op 9 maart 1982 op de A. De Kom universiteit van Suriname ontstaan. Na de afronding van de administratieve voorbereidingen op 24 december 1991, kon de stichting op 2 juni 1982 worden ingeschreven in de stichtingenregister.

Ten tijde van de oprichting waren de heren Mustafa Nabibaks en Jan Soebhag als onderzoekers werkzaam op het Instituut voor Sociaal en Economisch Onderzoek (IESO) van de Sociaal en Economische Faculteit van de universiteit van Suriname. De stichting begon als een werkgroep onder de naam: ‘de Culturele Werkgroep Bhásá’.

Op 1 december 1983 kwam het blad Bhásá; tijdschrift voor taal en cultuur uit. Langer dan 10 jaar werd Bhásá succesvol uitgegeven. Maar de stichting moest deze staken vanwege financiële reden.

De groep bleef echter actief op andere culturele gebieden, totdat de voorzitter de heer M.A. Nabibaks naar Nederland vertrok. In die tijd voorzag de organisatie de gemeenschap in een zeer belangrijke behoefte, namelijk: informatie over de taal (Sarnámi en het Hindi), cultuur en traditie.

Heden ten dagen merken wij nog steeds dat de informatie over de Surinaamse talen, de culturen, de traditie en de geschiedenis bij grote delen van de gemeenschap ontbreekt , zowel de jeugd als bij enkele anderen zegt de heer Soebhag. Daarom heeft de stichting gemeend om het blad wederom uit te geven.

Na meer dan 16 jaren pakt de stichting de draad weer op. Het Tijdschrift Bhásá zal vooralsnog alleen elektronisch gedistribueerd worden en wel kosteloos, zowel voor binnen- als buitenland. Dit blad zal ingaande heden (30 juli 2012) wederom beschikbaar en als voorheen: eenmaal per kwartaal.

De redactie zal naar behoefte de frequentie en de oplage aan passen, aldus de de heer Soebhag. Minister Moestadja was ingenomen met de uitgave van het tijdschrift. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan onderzoek op het gebied van taal en cultuur.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.