Vlnr: Dew Baboeram, professor, Stephen Small, minister Moestadja en de nationale archivaris mevr: Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad

Minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken(Biza) is zeer ingenomen met het succes van de cursus Herschrijving van de Surinaamse Geschiedenis. De belangstelling onder de cursisten was namelijk heel goed te noemen. De bewindsman kijkt nu al uit naar het vervolgtraject, zegt Biza in een persbericht.

Dit zei de minister vandaag aan de docenten Dew Baboeram (Sandew Hira) en professor Stephen Small die de training hebben verzorgd en op bezoek waren bij de minister. Volgens de bewindsman zijn Baboeram en Small gekozen om de studie te geven op basis van hun kennis en ervaring. Baboeram gaf aan het prijzenswaardig te vinden, dat de regering de training draagt.

De sessies zullen tot een aantal concrete stappen leiden, namelijk het scheppen van een kader voor bronnen publicaties. Baboeram noemde verder het opzetten van een redactiecommissie die betrokken zal zijn bij een aantal publicaties. Verder behoort het uitgeven van een boek over gender ook tot de stappen.

Professor Small gaf aan veel in de regio te hebben gewerkt en dat hij op basis daarvan genoeg kennis heeft verzameld die hij wil delen. Er is veel interesse voor de eigen geschiedenis. Landen kijken volgens hem naar elkaars verschillen en overeenkomsten.

De regering Bouterse-Ameerali heeft in haar Ontwikkelingsplan van 2012 – 2016 het belang onderstreept om op zoek te gaan naar de werkelijkheid van onze geschiedenis, van onze waarden en normen en van al die zaken die bepalend zijn voor ons huidige en toekomstige bestaan als natie. De regering heeft daarbij ook aangegeven dat de tijd is aangebroken dat wij vanuit een eigen ontwikkeld nationaal concept ons verleden, onze geschiedenis, onze cultuur bestuderen en beschrijven.

De cursus is op 24 september dit jaar van start gegaan en duurt tot en met 7 maart aanstaande. Deze is bedoeld voor mensen die onderzoek verrichten naar de Surinaamse geschiedenis en een bijdrage willen leveren aan de herschrijving van de Surinaamse geschiedenis. De training is verzorgd door het Nationaal Archief Suriname en het International Institute for Scientific Research.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.