Minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft maandag 15 augustus een oriëntatiebezoek gebracht aan de dependance van het ministerie te Saramacca Doorsteek.

De minister wilde zich persoonlijk oriënteren inzake de werkomstandigheden van het personeel. De afdelingen van het ministerie die aan de Saramacca Doorsteek zijn ondergebracht zijn de Economische Controle Dienst, de afdeling Waarborg en Ijkwezen en de Technische Dienst.

Uitdagingen

De minister heeft samen met een deel van haar directie een rondleiding gehad op de dependance. Tijdens de rondleiding is duidelijk naar voren gekomen wat de uitdagingen zijn, waarmee het personeel te kampen heeft. Wat de uitdagingen zijn vermeldt het uitgebrachte persbericht van EZ niet.

Verder had de minister een onderhoud met de Economische Controle Dienst (ECD) waarin ook de uitdagingen op de werkvloer zijn besproken. De bewindsvrouwe is ervan overtuigd, dat onder dergelijke uitdagende omstandigheden het personeel niet optimaal kan presteren. Toch deed de minister een beroep op het personeel om nog enige tijd vol te houden en zich te blijven inzetten, totdat er een betere plek geïdentificeerd is.

Het personeel was ingenomen met het bezoek van de minister en heeft het op prijs gesteld dat ondanks haar drukke agenda zij toch tijd heeft vrijgemaakt om zich persoonlijk te oriënteren en om de uitdagingen op de werkvloer aan te horen.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.