Rondleiding met Kapitein Gunther van Erowarte bij een van de water bronnen

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft zich de afgelopen week georiënteerd in ons meest Oostelijk district Marowijne. Dit bezoek vloeide voort uit gesprekken die in Paramaribo waren gevoerd met de kapiteins van enkele dorpen uit dit district en de Districts- Commissaris van Marowijne, de heer Theodorus Sondrejoe.

De bewindsman vond het belangrijk zich persoonlijk te oriënteren in diverse dorpen van Marowijne en daarmee in direct contact te komen met de mensen om wie het gaat. Te Moengo waren dat Petro Ondro, Ajoemakondre en Moengotapoe bezocht. In Albina werden problemen te Alfonsdorp, Marijkedorp, Pierkondre, Erowarte, Tapoekoe en Bamboesi besproken. En te Galibi deed de bewindsman Christiankondre en Langamankondre aan. Velen gaven daarbij aan niet te hebben verwacht dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen persoonlijk de dorpen zou komen bezoeken. Dat was volgens hen ook nooit eerder gebeurd.

De problemen die naar voren werden gebracht waren in vrijwel alle dorpen identiek. Door jarenlange verwaarlozing van de primaire nutsvoorzieningen, water en elektriciteit, hebben de problemen zich opgestapeld, waardoor het tempo waarin de voorzieningen kunnen worden getroffen altijd te laag ligt.

De boodschap van de minister was duidelijk. Door de diensten van het ministerie wordt er hard gewerkt. Maar wanneer je als regering al twee jaar aanzit dan wordt het tijd om weer eens af te stemmen met de gemeenschap. Sommige dingen gaan goed, andere gaan minder goed. Feit is dat de mensen de gelegenheid moeten krijgen om aan te geven waar na die twee jaar hun prioriteiten nu liggen. En dat hebben de mensen ook ruimschoots kunnen doen.

Volgens de bewindsman zijn de problemen niet gigantisch maar toch kunnen er zaken zijn die een snelle oplossing belemmeren. Daarom vindt de minister het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. De regering is van mening dat iedere Surinamer recht heeft op deze basis nutsvoorzieningen en dat ze toegankelijk en bereikbaar moeten zijn. Minister Hok gaf de garantie dat zijn ministerie zich alle moeite zal getroosten om de gemeenschappen zo snel als mogelijk tegemoet te komen.

Minister mag terugkijken op een geslaagd bezoek. Hij is ervan overtuigd dat met zijn technisch team de problemen binnen niet al te lange tijd tot het verleden zullen behoren. Oost-Suriname zal dan ook de gelegenheid krijgen om zich op haar eigen unieke manier te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van geheel Suriname.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.