De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, zal een commissie samenstellen die het “integriteitsvraagstuk” binnen de politieorganisatie onder de loep gaat nemen. Dit naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen waarbij politieambtenaren zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld voor het plegen van strafbare handelingen.

De commissie zal bestaan uit oude functionarissen van Justitie en Politie en tenminste een lid van de Surinaamse Politie Bond.

De minister had bij zijn aanstelling reeds aangekondigd dat er tegen eenieder, zonder aanzien des persoon, zal worden opgetreden hetgeen betekent dat ook die politieambtenaren die de fout ingaan zullen worden gecorrigeerd. De bewindsman beoogt hiermee het politiekorps op te schonen en gezond te maken, meldt de afdeling PR.

De commissie zal de minister op kort termijn moeten informeren over de mogelijke oorzaken van ontoelaatbare gepleegde handelingen. Daarna zullen adviezen worden uitgebracht omtrent het voorkomen dat negatieve handelingen worden voortgezet dan wel ergere vormen aannemen.

Tot slot wordt ernaar gestreefd dat het vertrouwen van de samenleving in de politie gewaarborgd blijft.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.