Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE-“De economische crisis is onder controle en we zijn op weg naar het groeipad”, zegt de Surinaamse minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing.

Volgens de minister is dit te merken aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van -15,9% in 2020 naar -2.8% in 2021 welke een aanzienlijke verbetering is.

Met de maatregelen genoemd door de president tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) moet getracht worden de economische groei verder te helpen en uit te bouwen.

De bewindsman zegt dat de regering goed op weg is en als prioriteit heeft de koers stabiel te houden. Wat de maatregelen betreft, heeft de regeringsleider in zijn rede een paar fondsen genoemd en legde de nadruk op de productie.

De minister spoort de particuliere sector aan om het initiatief te nemen de productie op te starten. De regering zal met goedkoop kapitaal en de nodige fondsen de productie faciliteren. Opvoering van de productie moet leiden naar een betere economie, werkgelegenheid, en toename van de export.

“Andere fondsen die genoemd werden door de president moesten eerder ingesteld zijn, werden vertraagd om de regels waaraan voldoen moest worden”, stelt de minister.

Het gaat onder meer om het agrarisch fonds NOVA en het Productie Krediet Fonds die zal worden ingesteld om de productie daarmee te stimuleren. De regering zal concrete zaken neerzetten die dienen als fundament om de productie aan te wakkeren. Ook de investeringswet die een van de randvoorwaarden is, zal aangepast worden.

Het Surinaams programma ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is in volle gang. Aan het eind van het eerste kwartaal komt er een evaluatie.

“Wij weten dat we on track zijn en we moeten het programma gewoon uitvoeren om de Surinaamse economie weer goed te krijgen”, stelt de minister.

Van de middelen van het IMF is al een eerste tranche van iets meer dan 55 miljoen USD gestort en er wordt verwacht dat aan het eind van het tweede kwartaal de tweede tranche volgt.

De president heeft als het gaat om het sociaal vangnet aangegeven wat er allemaal gedaan is. Met de aanpassing van de belastingvrije som heeft de regering de werkende klasse enige verlichting bezorgd, want er wordt minder belasting betaald.

Er zal in tripartiet verband worden overlegd om nog meer te doen om de koopkracht van eenieder te doen versterken. Het is belangrijk om de koers stabiel te houden en de inflatie naar beneden te halen.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.