PARAMARIBO – Het Surinaamse Rode Kruis ( SRK) organiseert morgen een mini-concert voor en door jongeren met een beperking. Deze activiteit, die in de Congreshal op het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden, is bedoeld om invulling te geven aan de viering van Wereld Rode Kruisdag. Dit jaar luidt het thema ‘Youth on the move’ en legt de nadruk op acties, leiderschap en de betrokkenheid van Rode Kruis-jongeren in verschillende programma’s van het SRK. De artistieke leiding van dit mini-concert ligt in handen van Jimmy Westfa, die met zijn band de tien jong-volwassenen met een beperking zal ondersteunen. Deze jongeren hebben speciaal voor deze gelegenheid enkele liederen ingestudeerd.

8 mei markeert de geboortedag van de stichter van de Rode Kruisbeweging, Henry Dunant. In de strategische visie van de Internationale Rode Kruis Beweging, vervat in Strategy 20-20, wordt onder meer opgeroepen tot bevordering van de betrokkenheid van mensen in kwetsbare posities. Daarom heeft het SRK een dimensie toegevoegd aan de herdenking van Wereld Rode Kruisdag 2012. Er vindt namelijk in de ochtend van 8 mei een discussie-sessie, ‘Kruderi’, plaats waaraan ouders, verzorgers, medische specialisten en sociale instellingen zullen participeren. De besluiten van de ‘Kruderi’ zullen aan het eind van de dag door de doelgroeporganisaties worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.