Eddy Kuiper, marketing manager van de METS, overhandigt een exemplaar van het boek “Savanne Educatie Centrum” aan de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Shirley Sitaldin.

PARAMARIBO- Eddy Kuiper, marketingmanager van de METS, heeft vandaag een exemplaar van het boek getiteld “Savanne Educatie Centrum” aan Onderwijsminister Shirley Sitaldin aangeboden. Hij vroeg de minister het daarheen te leiden dat leerlingen, voornamelijk die van de 4e, 5e en 6e klas, in het bezit mogen komen van dit boek. De minister beloofde dat ze met behulp van de bestaande distributiekanalen binnen het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov) de distributie zal laten plaatsvinden.

Ongeveer een jaar geleden startte de METS met een educatiecentrum op het terrein van de Colakreek. Dit centrum is toegankelijk voor een ieder en is bedoeld voor het verschaffen van educatie omtrent savannegebieden. Deze informatieverschaffing moet zo breed als mogelijk en handelt over allerhande zaken het savannegebied rakende. De bezoeker van dit centrum kan bijvoorbeeld geïnformeerd worden over de verschillende soorten ecosystemen en de geschiedenis van deze systemen.

Sindskort heeft de METS in het verlengde hiervan het boekje getiteld “Savanne Educatie Centrum” uitgegeven. Het boek moet onder andere dienen als handvat voor leerkrachten en ondersteuning bij het lesgeven. De afdeling Curriculum ontwikkeling van Minov heeft dit boek, dat een beknopt overzicht geeft van het centrum, getoetst voordat het naar de drukker ging.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.