Wanneer mensen de draad schijnen te zijn kwijtgeraakt is het in veel gevallen juist om ze met hun eigen waarheid te confronteren. Citaat uit een het artikel van de heer Roeplall waar ik naar refereerde in mijn vorig artikel: “Het bestuur van de BBGO (Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst) bestaat overwegend uit Creoolse landgenoten! Dit viel mij nu op toen zij op een kennismakingsbezoek waren bij de huidige minister van Binnenlandse Zaken, de heer Leilis. Hoewel ik deze bond een zeer warm hart toedraag, moet het nu echt afgelopen zijn dat vertegenwoordigende besturen geen afspiegeling vormen van onze natie. Einde citaat. Het zal de goede lezer zijn opgevallen dat ik niet het gehele artikel van dhr. Roeplall heb geprobeerd te bekritiseren. Ik viel slechts over enkele van zijn stellingen. Kennelijk kan de heer Roeplall zelf niet zo heel goed lezen. Vandaar dat hij allerlei andere zaken in zijn reactie aanhaalt die totaal geen verband houden met mijn reactie. Ik zal het houden op een poging om accent te verleggen en zo essentie van mijn reactie teniet te doen. Volgende citaat uit hetzelfde artikel van de heer Roeplall: “Bij de overheid werken er genoeg andere etnische groepen die ook kleur hadden kunnen geven aan dit bestuur. Zou de vicepresident wellicht daarom zo gekant zijn tegen dit bestuur? Gelukkig was in de samenstelling van het bestuur bij de minister ook een (Creoolse) vrouw aanwezig. Ook deze afspiegeling is niet conform de afspraken die tegenwoordig worden gemaakt bij het kiezen en samenstellen van besturen. Evenzo bij vele andere (vak)bonden merken we deze tendens: “Ik ga niet altijd hetzelfde deuntje zingen, en hoop daarom van harte dat hier een einde aan komt”. Natuurlijk dienen de bestuursleden bekwaam en geschikt te zijn om de aangeboden functies te vervullen. Het zou zeker negatief opvallen als het bestuur bijvoorbeeld overwegend uit Javanen of Hindostanen zou bestaan. Toch? Vandaag de dag is het niet meer zo dat geschoolde en of ervaren bestuursleden alleen maar bij de Creoolse bevolkingsgroep horen. Einde citaat. Ik laat het oordeel aan de [goede] lezer over. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat bij een normale procedure om te komen tot bestuursverkiezingen de algemene leden vergadering van de organisatie [bond/vereniging], het recht hebben om kandidatenlijsten samen te stellen en zo mee te dingen om verkozen te worden tot bestuur. Kennelijk is dhr. Roeplall daar niet van op de hoogte omdat hij ervan uitgaat dat men netjes een uitnodiging moet krijgen. Het moge duidelijk zijn dat dhr. Roeplall zich meer bezighoud met het organiseren van feestjes zoals hij zelf zegt. Zijn vermeende ervaring in/met het verenigingsleven doet hij met die uitspraak teniet. Voorst ga ik me niet verder bezighouden met een polemiek die over onzin gaat. Ik heb slechts een kritische noot willen plaatsen als reactie op uw stellingen. Blijkbaar kunt u niet zo goed tegen kritiek en zoals u zijn er wel meer. Een kwestie van tijd dus eer uw masker definitief valt. Wat u ook wil schrijven als reactie hierop laat mij dus volkomen koud. Tan tiri a no don. Eldridge D. Zaandam

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.