In Valparaíso, Chili, wordt er op 9 en 10 mei 2012 de jaarlijkse meeting van vrouwelijke parlementariërs van de Amerikas gehouden. Het onderwerp is ‘Veiligheid en Vrouwen een Parlementaire taak’. Suriname wordt tijdens deze meeting vertegenwoordigd door de voorzitter van De Nationale Assemblée, mw. J. Simons en de leden R. Panka en D. Pokie.

Namens Suriname en de Caricom zal de voorzitter een statement maken bij het onderwerp ‘Aanpassing van de Nationale Begroting aan de Veiligheid van burgers’. Aan deze meeting nemen er 25 landen uit Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied mee. Ook mannelijke parlementariërs nemen deel aan deze meeting.

Andere onderwerpen die ook besproken zullen worden zijn: Gender, gebaseerd geweld in de Americas en het Caraïbisch gebied vanuit een nationaal perspectief en Systematisch  gebruik van geweld tegen vrouwen. Het is nodig dat er over deze problemen gediscussieerd wordt, omdat het geweld dat tegen vrouwen gericht is, veelal gerelateerd is aan relaties en gezinnen en dit ondermijnt de gemeenschapsontwikkeling.

Tijdens zijn openingsstatement gaf de Voorzitter van de Camara de diputados van Chili, de heer Nicolas Monkeberg Diaz, aan dat studies wereldwijd uitwijzen dat organisaties waar vrouwen en mannen gelijkwaardig participeren, beter presteren. Hij geeft tevens aan dat vrouwen die langer zwangerschapsverlof krijgen, bereid zijn zich beter in te zetten op hun werkplek, terwijl ze anders bereid zijn ontslag te nemen of ontslagen worden door werkgevers. Door rekening te houden hiermee gaan belangrijke werkkrachten niet verloren voor de gemeenschap. Door hem en andere sprekers werd aangegeven dat het daarom van belang is dat ook in politieke organen vrouwen gelijkwaardig moeten zijn.

Het is van belang dat parlementariërs op de hoogte zijn van dit soort meetings, waar er geëvalueerd wordt en strategieën besproken worden. Hierdoor hebben parlementen de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen. De conferentie wordt afgesloten met de bespreking van een case studie over Politieke Participatie van vrouwen in Chili.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.