A.H.Tjauw-A-Hing

Ook  ik vind het een rechtvaardiging naar alle vrouwen toe, dat er meer politica’s moeten zijn die in de politiek het politiek werk moeten kunnen helpen doen. Maar daar moeten ze derhalve behoorlijk ook geknipt voor zijn.

Het is niet een beroep dat aangeleerd kan worden, maar zonder het bezit van enig aangeboren inherente rechtvaardigheidsgrondslag, zal dat niet lukken, hoe hard er ook geprobeerd wordt.

Vaak wordt ervan uitgegaan dat rechtvaardigheid kan worden aangeleerd, waarvan ik niet zo van overtuigd ben.

Vele hedendaagse politica willen al te vaak mannen na-apen, zodat het belang en hun inbreng haast van generlei waarde is.Vaak wordt geopperd, dat de politiek vies is.

Mijn vertrekpunt slaat meer op de openlijke liederlijke onrechtvaardige onrechtmatigheid die vele politici tentoonspreiden in de rol die hen is toevertrouwd voor de uitoefening van de publiekelijke functie gedurende de gekozen vijfjarige termijn.

Van vrouwelijke politici wordt verlangd dat zij in de publieke functie niet het risico lopen betrapt kunnen worden op enig strafbaar feit, zoals verduistering, diefstal, verkrachting of moord, verdraaiing van feiten of onrechtmatige handelingen pleegt, omdat dat ze goed uitkomt. oor zowel politicus als politica zal het eerder nadelig zijn, om zich onrechtvaardig gedrag aan te meten, vooral vanwege de kortdurende onwaardeerbare en oneerbare voordeel en het verliezen van het publieke aanzien.

Want rechtvaardigheid uit de diepste van de wilsvoltrekking schept een langdurige waardeerbare en eerbare voordeel, zonder enig nadeel daarvan te ondervinden, want daardoor krijgen politici meer publieke aanzien.

Waarom omdat rechtvaardig gedrag als deugd zeer prijzenswaardig is. Vrouwen in de politiek moeten derhalve vrouwen blijven, maar moeten die rechtmatige rechtvaardigheid van deugdzaamheid bezitten, die ingezet wordt om op principiële gronden de onrechtvaardigheid van heersende gezichtspunten bloot te leggen.

De heersende gezichtspunten zijn veelal besmet met amorele ondeugden van de parlementaire dadenridders.

Hierin zouden deze amazone politica’s het als een roeping moeten kunnen zien en zich geroepen voelen om aan het herstel van het rechtvaardigheidsproces mee te werken.

Hierdoor kan een zodanige wending gegeven wordt, aan het rechtvaardigheidsfenomeen van de verbleekte morele deugdzaamheid, die niet afhankelijk mag zijn om daar zelf enig voordeel van te kunnen hebben.

A.H.Tjauw-A-Hing/tjauwa@gmail.com

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.