MINISTER KENNETH AMOKSI van Justitie en Politie heeft gisteren middels een verklaring, die door de Communicatiedienst Suriname (CDS) is verspreid, geprobeerd openheid van zaken te geven ten aanzien van de nogal klungelig aangepakte uitzetting van Regita ‘Asawini’ Edenburg. De bewindsman wilde haar uit het land hebben omdat ze een gevaar zou vormen voor de staatsveiligheid.

Vaststaat dat president Chandrikapersad Santokhi niet op de hoogte was van deze kwestie, terwijl het beleid ten aanzien van de nationale veiligheid rechtstreeks onder hem valt. Ook is in eerste instantie geen assistentie gezocht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, het departement bij uitstek dat direct in beeld zou moeten komen bij uitzetting van een vreemdeling die als persona non grata is gekwalificeerd.

Minister Amoksi zou de Surinaamse samenleving een groot genoegen doen wanneer hij toegeeft dat hij zwaar heeft geblunderd en daarvoor tenminste zijn verontschuldigingen aanbiedt

Tot nu toe is onduidelijk welke rol het Directoraat Nationale Veiligheid heeft gehad in het onderzoek naar de activiteiten en handelingen van Edenburg. De minister zegt dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het afscheiden, dan wel demarcatie van Saramaccaans gebied, het instellen van een volkstribunaal om onder meer indringers te berechten, het oproepen tot aansluiting bij een militaire groep cq volgen van militaire trainingen om Saamakagebied te beveiligen en het intimideren en bedreigen van ondernemers in Brokopondo.

Amoksi zegt verder dat volgens de wettelijke procedures is gehandeld wanneer het gaat om het verstrekken van een noodpaspoort en uit Suriname zetten van de persoon in kwestie. Over de wijze van uitzetting via Frans-Guyana en aanvraag van een noodpaspoort is er advies ingewonnen bij de Vreemdelingendienst en het Openbaar Ministerie. “En het advies was dat het kan”, aldus de Justitieminister.

Het staat buiten kijf dat het verstrekken van een noodpaspoort aan een vreemdeling kan. Echter, dat mag volgens de wet alleen wanneer het land waarvan de desbetreffende persoon burger is geen ambassade of consulaat in Suriname heeft die een noodpaspoort voor die persoon beschikbaar zou kunnen stellen. In dit specifieke geval was bekend dat Edenburg Nederlander is en er in Suriname een Nederlandse ambassade is gevestigd. Volgens een verklaring van de Nederlandse ambassade is de ambassade pas benaderd door de Surinaamse autoriteiten nadat Edenburg al naar Frans-Guyana was overgebracht.

Het verhaal van Amoksi dat Edenburg al langer door de politie werd opgespoord maar onvindbaar was, is ook niet aannemelijk. De vrouw werd de afgelopen weken bij diverse openbare activiteiten gesignaleerd. Ze had zelfs een verbale confrontatie met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Waarom is zij toen niet aangehouden?

Ook zegt de bewindsman dat met het wegvoeren van Edenburg naar Frans-Guyana de uitzetting was voltooid, omdat daar Europees gebied is en zij burger is van een Europees land. Echter, de Nederlandse ambassade en het consulaat, aldus Amoksi, zouden hebben gevraagd dat de uitzetting “op een andere manier” gebeurde. “Edenburg is, rekening houdend met de gevoelens van de Nederlandse ambassadeur en consul, naar Suriname teruggehaald”.

De vraag is sinds wanneer er rekening wordt gehouden met de gevoelens van ambassadeurs en consuls wanneer het gaat om de uitzetting van een staatsgevaarlijke persoon, waarbij de persoon al buiten de Surinaamse grenzen was gebracht. Minister Amoksi zou de Surinaamse samenleving een groot genoegen doen wanneer hij toegeeft dat hij zwaar heeft geblunderd en daarvoor tenminste zijn verontschuldigingen aanbiedt. Zijn mededelingen zijn hooguit geschikt als sterke verhalen bij een kampvuur.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.