ACP/EU-parlementariërs zijn nu beter geïnformeerd over de medische zorg die de binnenlandbewoners in Suriname genieten. Een 30-leden tellende delegatie heeft op maandagmiddag 26 november 2012 een rondleiding gehad op het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum van de Medische Zending PHCS (Medische Zending: MZ) te Powakka. Het doel was om zich persoonlijk te oriënteren op een locatie waar de MZ actief gezondheidszorg biedt aan de bevolking en tegelijkertijd het MZ-personeel en een vertegenwoordiging van het traditioneel gezag te ontmoeten. De delegatie werd op het gezondheidscentrum te Powakka hartelijk ontvangen door vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur, de directie en het personeel van MZ in de Regio Brokopondo. Later werden de gasten in de recreatiezaal van het dorp verwelkomd door basja Rodney Biswane, die als gastheer optrad namens de afwezige kapitein van Powakka. Hij sprak zijn waardering uit voor de getoonde belangstelling in de gezondheidssituatie van zijn dorp.

Powakka valt onder het ressort Brownsweg. Polihoofd Arthur Huur van poli Brownsweg noemde puntsgewijs de concrete mogelijkheden van zorgverlening door de MZ op de poliklinieken, middels de mobiele polikliniek van de Medische Zending in die ressorten, de schoolgezondheidsonderzoeken en de gezondheidsbevorderende activiteiten. In dit ressort bezoeken per maand gemiddeld 210 patiënten de poli en 50 zieken worden er per week voor observatie opgenomen. Directeur Edward van Eer gaf aan dat de dekking momenteel 1 dokter per 10.000 mensen is voor het gehele binnenland. MZ telt 5 Surinaamse artsen en 1 Cubaanse die de zorg van de ongeveer zestigduizend bewoners ter hand moeten nemen. Volgens de directeur is daarom de inzet van gezondheidsassistenten gesteund door ‘microscopisten’ en polihulpen zo belangrijk voor het zorgsysteem. Die moeten een deel van de taak van de artsen overnemen, waarvoor ze wel degelijk zijn opgeleid. Tijdens de rondleiding op de poli en de vergadering in de recreatiezaal stelden de gasten vragen over onder andere de bestrijding van malaria, het drainagesysteem, de drinkwatervoorziening in Powakka, de noodzaak van een ‘stand by’ ambulance voor patiëntentransport en de samenwerking tussen MZ met traditionele genezers. Een Europarlementariër vroeg hoe de bewoners het vinden dat ze gratis gezondheidszorg krijgen. Ook is gevraagd of, met het oog op de duurzame financiering van dit systeem, het gratis geven van zorg nog lang gehandhaafd kan worden.

Volgens Van Eer heeft de MZ de financiële steun vanuit Global Fund goed gebruikt om malaria terug te dringen. Hierdoor zijn de chronische ziekten meer op de voorgrond gekomen en zal er dus meer preventief moeten worden opgetreden tegen deze ziekten. Daarom kan de steun van Global Fund gebruikt worden voor versterking van geïntegreerde gezondheidsystemen waarbinnen het werken aan preventie middels gezondheidbevorderende activiteiten en de bevolkingsparticipatie een belangrijke rol moeten spelen. “Global Fund zou meer geld kunnen geven voor de versterking van de geïntegreerde Primary Health Care aanpak”, zei de directeur. Voor een succesvolle aanpak zal MZ het idee van samenwerking met ‘dorpsgezondheidspromotors’ voortzetten. Traditionele vroedvrouwen (en –mannen) zijn in het verleden via MZ getraind om bevallingen nog veiliger te doen verlopen.

Stichtingsvoorzitter Centhia Rozenblad hield de gasten voor dat MZ vanwege de overheidssubsidies het beleid van gratis zorg hanteert. “We laten het aan de regering over om zelf te besluiten of er een systeem van betaling moet worden ingevoerd.” Volgens Rozenblad laat de MZ patiënten vrij om de eigen keuze te maken bij het kiezen van de MZ-dokter of een traditionele genezer. Dorpsleider Biswane benadrukte dat de bewoners blij zijn met gratis zorg. Eerder moesten de mensen lang reizen naar de polikliniek op Paranam maken voor zorg en dat was kostbaar. Nu is er een polikliniek van MZ in het dorp.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.