Op het Ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag 22 augustus de presentatie : “Doodsoorzaken in Suriname 2010 -2011” plaatsgevonden. Tijdens deze presentatie zijn cijfers over de voornaamste doodsoorzaken in Suriname bekendgemaakt. De cijfers zullen dienen als grondslag voor het maken van beleid om de sterfte als gevolg van ziekten te verminderen. Voor het realiseren van de millennium development goals is Suriname op de goede weg daar de cijfers aangeven dat dood als gevolg van, onder andere, aids en hart en vaatziekten in ons land een dalende trend vertonen.
Uit de gepresenteerde cijfers kan ook geconcludeerd worden dat de dood als gevolg van verkeersongevallen en suicide een lichte stijging vertoont. De gepresenteerde cijfers geven ook specificaties aan wat de voornaamste doodsoorzaken zijn van de verschillende bevolkingsgroepen in de verschillende districten. Volgens dr. Widiya Punwasi die deze presentatie verzorgde, is er voor de afgelopen drie jaren niet zo een presentatie gehouden, maar sedert het aantreden van de nieuwe minister van Volksgezondheid is in het belang van het maken van beleid erop aangestuurd dat de cijfers gepresenteerd moesten worden”
In het ontwikkelingsplan 2012-2016 is de volksgezondheid geidentificeerd als de belangrijkste peiler voor ontwikkeling. Het is een gezonde bevolking die de ontwikkeling duurzaam kan dragen. In het kader daarvan heeft de regering besloten onder andere het ministerie van Volksgezondheid te depolitiseren. In het jaar van actie en prestatie zoals aangegeven door president Bouterse zijn er een aantal zaken de volksgezondheid rakende die dringend aangepakt moeten worden. Zo zijn onder andere de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van goede gezondheidszorg voor een ieder een pre! Daarnaast is het bevorderen van een gezonde leefstijl belangrijk om te voorkomen dat mensen ziek worden. Minister Blokland gaf na de presentatie aan dat de cijfers een goed beeld scheppen over de gezondheidstoestand in Suriname en waar er dringend in geinvesteerd moet worden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Op de presentatie waren aanwezig, de vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidsinstellingen, de minister en directeur van Volksgezondheid en de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.