Gezondheidsassistent op Brokopondo-Centrum, August Amania, is door de Stg. Medische Zending PHCS (MZ) op vrijdag 17 augustus 2012 uitgeroepen tot MZ-medewerker van 2011. Van de organisatie heeft Amania een award, certificaat en een nieuwe BlackBerry zaktelefoon ontvangen. De directie van MZ tracht vanaf dit jaar om met deze vorm van waardering alle medewerkers te motiveren zich te blijven inzetten om de medemens in het binnenland te dienen. Vanuit alle verschillende regio, waarbinnen de 56 poliklinieken van MZ voorkomen, werden kandidaten geselecteerd op voordracht van leidinggevende functionarissen van de MZ uit alle regio’s.

Een selectiecommissie heeft Amania, uit de regio Brokopondo, uitgekozen, gelet op het feit dat zijn werkhouding beter past in het nieuwe MZ-beleid van een vernieuwde manier van geven van eerste lijnzorg aan binnenlandbewoners. Amania stelt zich verder bijzonder flexibel op bij het bieden van hulp aan patiënten die in kritieke toestand verkeren. Velen getuigen dat Amania altijd initiatieven neemt met betrekking tot het geven van voorlichting aan de bewoners ter voorkoming van ziekten. De GZA werkt altijd mee als hij van polikliniek moet verwisselen, en stelt geen hoge eisen voor de waarneming ergens als het gaat om huisvesting. “Met de bewoners onderhoudt hij een goed sociaal contact en kent de belangrijke mensen in dorpen die van belang zijn voor het goed functioneren van de Medische Zending. De mensen in de dorpen hebben een positieve mening over hem. En dit past helemaal in ons beleid”, zegt Ninon Cerson, hoofd van de afdeling Gezondheidsbevordering MZ.

De bekroning van Amania viel samen met de huldiging van 59 jubilarissen en twee gepensioneerden in Charics Facility aan de Anton Dragtonweg. Het regende van bloemstukken, certificaten en plakkaten voor vijfendertig personen met 10 dienstjaren, vier met 15-dienstjaren, zes voor 20-dienstjaren, acht van 30 en zes van 35-dienstjaren. De gejubileerden werden in bijzijn van hun relaties geprezen en bedankt voor hun verleende diensten door vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur van de Medische Zeniding, dhr Rudy Jaleti, en MZ-directeur, drs. Edward van Eer. De directeur riep op de nieuwe benadering van gezondheidszorg in de dorpen voor de toekomst goed in de gaten te houden.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.