Medewerkers van het Onderdirectoraat Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie hebben na 13 weken de cursus Basis Portugees te hebben gevolgd hun certificaat in ontvangst genomen. Deze cursus is voor de medewerkers van het Onder Directoraat Vreemdelingenzaken georganiseerd door het ministerie en wel in samenwerking met de Braziliaanse Ambassade.

Het doel van deze cursus is om tools aan te reiken om de werkzaamheden in relatie tot de buitenlanders naar behoren uit te voeren. “Van de 29 medewerkers die gestart zijn met de cursus zijn drie vanwege andere werkverplichtingen en omstandigheden uitgevallen en hebben dan 26 cursisten hun certificaat op vrijdag 19 oktober ontvangen”, zegt Onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Rachelle Groenveld. Uit de groep van de cursisten waren er vijf best geslaagden met een negen als eindcijfer voor hun toets momenten.

De directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, tezamen met de directeur van het Cultureel Centrum Brazilië, Marinelva Romeo en de docent, Ronaldo Farias zeggen heel blij te zijn met de cursisten. Zij geven allemaal mee in hun felicitaties dat de cursisten het geleerde ook daadwerkelijk moeten toepassen in het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De cursisten krijgen in een later stadium te horen wanneer zij module 2 moeten volgen. De uitreiking werd verder afgesloten met een informeel samenzijn.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.