mededeling; waterschappen

Kunt U het volgende onder de aandacht van de gemeenschap brengen.

Het bestuur van Waterschap Sawmillkreekpolder maakt bij deze bekend dat zij na informatie gewonnen te hebben dat de H.A. sluis voor 4 dagen open gesteld zou worden door Openbare Werken, het bestuur van het Waterschap Sawmillkreekpolder hun belanghebbenden middels een bericht in de media op de hoogte hadden gesteld dat de belanghebbenden die nog water nodig hadden voor deze seizoen in de gelegenheid werden gesteld om irrigatie water te onttrekken uit de 2 irrigatieleidingen in het waterschap gebied.
Op 24 februari 2014 zijn beide inlaat sluizen van Waterschap Sawmillkreekpolder dicht gemaakt voor deze seizoen.

Het Waterschap Sawmillkreekpolder is niet de instantie die belast is met het bedienen van de H.A.sluis.
Waterschap Sawmillkreekpolder stelt zich niet verantwoordelijk voor de omliggende gebieden die ongerief ondervinden als gevolg van de ontstane water overlast door overtollig irrigatie water .
In een vorig bericht had het Waterschap Sawmillkreekpolder laten weten dat alleen het bestuur van het Waterschap Sawmillkreekpolder bevoegd is de inlaatsluizen van het waterschap te bedienen,waarbij er ook vermeld was dat er een strafmaat toegepast zal worden voor overtreders zoals vermeld is in de KEUR van het Waterschap Sawmillkreekpolder.

Namens het bestuur,
Jairam Radjinderpersad
( voorzitter)

Dit bericht is afkomstig van nickerienieuws.coms Facebook-Pinnwand. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.