In het schooljaar 2012/ 2013 wordt het nieuw curriculum voor het derde leerjaar, de huidige eerste klas van het basisonderwijs,  geïmplementeerd. Om de implementatie succesvol uit te voeren, worden  master-trainers getraind in de nieuwe methoden voor Taal en Rekenen. Deze master-trainers zullen belast worden met de training van alle leerkrachten van het derde leerjaar.

Het eerste gedeelte van een serie trainingen in verband met de nieuwe methode voor leerjaar 3 bestaat uit het trainen van ongeveer 60 master-trainers voor Taal en Rekenen. Daarna volgen trainingen voor de overige 3 leergebieden. Als onderdeel van de introductie van het nieuwe basisonderwijs is in de periode juni 2011- februari 2012 het curriculum voor het derde leerjaar herzien, waarbij ook nieuwe methoden zijn ontwikkeld en de boeken zijn gedrukt. Voorafgaand aan het derde leerjaar is het gereviseerd speelwerkplan in het eerste en tweede leerjaar, bekend als de kleuter A en B van het basisonderwijs, in het schooljaar 2011/2012 geïntroduceerd.  De herziening van het curriculum voor het derde leerjaar brengt met zich mee dat het vakkenpakket ook gewijzigd is. De leergebieden zijn nu Taal inclusief Lezen en Schrijven, Rekenen/Wiskunde,  Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunst en Cultuureducatie en Bewegingsonderwijs. De kinderen worden met de nieuwe methoden geleerd om zelfstandig en proactief deel te nemen aan het onderwijsproces.

De nieuwe methoden zijn in het kader van de vernieuwing van het basisonderwijs en passen in het kader van het Basic Education Improvement Program (BEIP) welke is geïnitieerd door Minov met een lening van de Inter-American Development Bank.  De master-trainers worden van 12 tot en met 16 november 2012 getraind door functionarissen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), die nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de betreffende methoden.  De trainingen vinden plaats in het (NSHI) Lalla Rookh-gebouw aan de Lalla Rookhweg 54. De training van de overige leerkrachten staat gepland voor december 2012.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.