PARAMARIBO- Per oktober 2013 wordt het nieuw curriculum voor het 3de leerjaar, de huidige 1ste klas van het basisonderwijs, geïmplementeerd. Om de implementatie succesvol uit te voeren worden Master-trainers getraind in de nieuwe methoden voor Taal en Rekenen. Deze Master-trainers zullen belast worden met de training van alle leerkrachten van het 3de leerjaar.

Het eerste gedeelte van een serie trainingen in verband met de nieuwe methoden voor leerjaar 3bestaat uit het trainen van ongeveer 60 Master-trainers voor Taal en Rekenen. Daarna volgen trainingenvoor de overige 3 leergebieden.

Als onderdeel van de introductie van het nieuw basisonderwijs is in deperiode juni 2011- februari 2012 is het curriculum voor het 3de leerjaar herzien, waarbij ook nieuwemethoden zijn ontwikkeld en de boeken zijn gedrukt. Voorafgaand aan het 3de leerjaar is het gereviseerdspeelwerkplan in het 1ste en 2de leerjaar, bekend als de kleuter A en B van het basisonderwijs, in hetschooljaar 2011/2012 geïntroduceerd.

De herziening van het curriculum voor het 3 de leerjaar brengtmet zich mee dat het vakkenpakket ook gewijzigd is. De leergebieden zijn nu Taal inclusief Lezenen Schrijven, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunst en Cultuur Educatie enBewegingsonderwijs. De kinderen worden met de nieuwe methoden geleerd om zelfstandig en proactiefdeel te nemen aan het onderwijsproces.

De nieuwe methoden zijn in het kader van de vernieuwing van het basisonderwijs en passen in hetkader van Basic Education Improvement Program (BEIP) die is geïnitieerd door MINOV met een leningvan de Inter-American Development Bank.

De Master-trainers worden van 12 tot en met 16 november2012 getraind door functionarissen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling(SLO), die nauw betrokkenis geweest bij de ontwikkeling van de betreffende methoden.

De trainingen vinden plaats in het (NSHI)Lallarookhgebouw aan de Lallarookhweg 54. De training van de overige leerkrachten staat gepland voor december 2012.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.