GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft Marie Levens en Silvano Tjong-Ahin voorgedragen als hun kandidaat-ministers.

Het besluit is vandaag bekrachtigd tijdens een partijcongres. Danielle Beeldsnijders, wiens naam eerder werd genoemd, trok zich terug na de openlijke kritiek van NPS-toppers, die eerder Levens, Ivan Fernand of Shanti Venetiaan zagen op die post.

Levens moet overnemen van minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur, terwijl Tjon-Ahin is voorgedragen voor Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Een kort geding over de legitimiteit van het bestuur, ingediend door enkele NPS-leden, werd vandaag in behandeling genomen door de rechter. Gesteld wordt dat het hoofdbestuur illegaal is, omdat de zittingsperiode al twee jaar is verstreken en er geen verkiezingen zijn gehouden.

De zaak wordt op 23 juli weer in behandeling genomen.

Twee eerder genoemde kandidaten voor de post van minister van Onderwijs met name Danielle Beeldsnijder en Shanti Venetiaan hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben anders ingezet te worden. Levens die zich eerder ook had teruggetrokken, heeft zich uiteindelijk toch bereid verklaard de functie in te vullen. Zij kreeg op voordracht van het hoofdbestuur de stem van alle 10 afdelingen. Dit gebeurde nadat tijdens een schorsing van bijkans een uur twee moties werden voorbereid en vervolgens aangenomen door afgevaardigden van het Congres.

Partijvoorzitter Gregory Rusland zegt dat er continu overleg is geweest met de structuren, waarbij informatie werd verstrekt over lopende activiteiten en er werden afspraken gemaakt over de aanpak. “Wat wij hebben gehad de afgelopen dagen is bijna ondenkbaar. De partij is goed georganiseerd en heeft nu meer draagvlak vanuit de samenleving getuige de uitslag van de verkiezingen. Er zijn vijanden die op de loer zijn en ons willen afhouden van de grote overwinning. Maar den ley. NPS is geen broko-bana partij”, zei Rusland fel en onder groot applaus.

Hij wees erop dat de partijstatuten heeft en bij elk besluit rekening wordt gehouden met de regels van de partij. Een belangrijke daarvan is dat het Congres op voordracht van het Hoofdbestuur en afdelingen bepaalt over de kandidaten voor het ministerschap. “Niemand anders bepaalt dat!” Rusland noemt het kwalijke zaak dat mensen bewust eraan werken om de partij schade toe te brengen. Maar nu is het afgelopen. Tan tiri a no dong!” Rusland zegt dat alles wat hij heeft gedaan en doet binnen de partij in het belang is van de partij, het land en volk.

De NPS-voorzitter zegt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van wat er zich binnen de organisatie afspeelt. “Maar wij laten ons niet afleiden door de kwaadwilligen.” Dat Beeldsnijder zich sinds vier dagen geleden heeft teruggetrokken ondanks het feit dat ze meerdere stemmen heeft vanuit de structuren, noemt Rusland groot. Hij is trots op Levens die een goede staat van dienst heeft binnen het onderwijsveld zowel nationaal als internationaal.

Het bericht Marie Levens en Silvano Tjong-Ahin kandidaat-ministers NPS verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.