GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij dieren vanuit het buitenland, ons land worden binnengehaald zonder daarbij de nodige informatie omtrent regelgeving ingewonnen te hebben.

Het internationaal transport van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder en diergeneesmiddelen brengt een risico voor de dier- en volksgezondheid met zich mee.

Dierziekten die de Surinaamse veestapel kunnen aantasten en de volksgezondheid schade kunnen toebrengen, kunnen, zonder adequaat gereguleerde invoer en doorvoer, ons land binnentreden.

Om deze risico’s te minimaliseren zijn er in de Surinaamse wetgeving regels vastgelegd voor de invoer en doorvoer.

Zonder in het bezit te zijn van een veterinaire vergunning, is de invoer en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder, diergeneesmiddelen en bepaalde gebruikte dier – gerelateerde voorwerpen naar Suriname verboden.

De veterinaire vergunning voor de invoer of doorvoer wordt aangevraagd middels het indienen van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier en de bijbehorende documenten bij het Secretariaat van het onderdirectoraat Veeteelt van LVV.

De vergunning wordt verleend zodra er door de daartoe verantwoordelijke diensten is vastgesteld dat de invoer of doorvoer geen gevaar zal vormen voor de gezondheid van mens en dier in Suriname.

Voor nadere informatie en specifieke vereisten betreffende de invoer en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder, diergeneesmiddelen en gebruikte dier – gerelateerde voorwerpen is men terecht bij de Afdeling Veterinaire Dienst of het Secretariaat van het Onderdirectoraat Veeteelt van LVV aan de Letitia Vreisdelaan.

Het bericht LVV wijst op naleving internationale regelgeving transport dieren en aanverwante producten verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.