door Robin Rosario

PARAMARIBO – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) sluit vanavond in de congreshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) de training Agro Ondernemerschap af. Tijdens de sluitingsplechtigheden die van half zeven tot acht uur zullen duren, zullen er toespraken gehouden worden en de deelnemers zullen de opgedane kennis en ervaringen met elkaar en de aanwezigen delen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.