NIEUW-NICKERIE- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, regio west, wil niets aan het toeval overlaten. Het wil padieproducenten in Nickerie in de gelegenheid stellen hun arealen zo soepel mogelijk af te oogsten en hierna weer klaar te maken voor het komend seizoen. Dit zegt de publiciteitsdienst van LVV, regio-West, vandaag.

Omdat regio-West ervan bewust is dat er nog bijna 20 duizend hectare areaal afgeoogst moet worden, heeft zij de afgelopen weken behalve de bezanding van enkele primaire ontsluitingswegen in de landbouwgebieden,ook andere wegen in vooral het Henar- en Europoldergebied hersteld.

Zo is er reeds een aanvang gemaakt met het onderhoud van de wegen te Uitbreiding Henar 2. Net als dit gebied zijn er ook andere wegen in de diverse landbouwgebieden die misschien niet gelijk bezand hoeven te worden maar waar het regulier onderhoud moet worden geïntensiveerd.

Te Serie 21 is de brug over de hoofdlozing compleet vernieuwd en hetzelfde zal gebeuren in de Nanipolder. Ook de verschillende overlaten waarvan de bediening is vernield worden hersteld.

Gezien de droge periode die nu reeds enkele weken aanhoudt, en waarvan wordt verwacht dat het ver in de maand oktober door zal gaan, wil LVV regio-West van het weer gebruik maken om diverse projecten die op andere momenten in het jaar niet kunnen worden uitgevoerd, te realiseren.

Daarbij hoopt het ministerie ook de padieproducenten de impuls te geven om de droge periode goed te benutten voor de grondbewerking. Dit gezien het feit dat zij na zeker twee seizoenen weer in staat zijn de droge grondbewerking goed ter hand te nemen. Hierbij wordt vooral gedacht aan egalisatie van de verschillende arealen.

Te Wageningen loopt de rehabilitatie van de diverse gebieden ook vlot en hoopt het ministerie ook dit werk binnen niet al te lange tijd opgeleverd te krijgen.

De bedoeling is dat de landbouwers zich zo min mogelijk zorgen hoeven te maken over de infrastructuur waardoor zij zich beter kunnen concentreren op de verlaging van hun productiekosten en een hogere opbrengst van betere kwaliteit.

Het mag niet meer voorkomen dat arealen niet worden ingezaaid, gewoon omdat de boer zijn veld niet kan bereiken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.