LVV- minister Hendrik Sterowidjojo (r) overhandigd de beleidswitboeken van rijst digitaal zowel hardcopy aan de voorzitter van VRE George Pahlad (l)

De Vereniging van Rijstexporteurs (VRE) heeft een bezoek gebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Hendrik Setrowidjojo. In een schrijven van 31 juli 2012 aan de minister informeerde de vereniging over de marktsituatie en de prijs. De wereldmarktprijzen en dus ook die in Suriname staan onder druk van zeer goede oogsten in India, Vietnam, Thailand en Midden- en Zuid Amerika en de vorming van grotere voorraden aan rijst.

Voor nadere toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de rijstexport heeft de vereniging vandaag een bezoek afgelegd. Zowel de vereniging als het ministerie zijn niet ingegaan op de prijs van padie, omdat dit reeds geliberaliseerd zou zijn. VRE geeft aan dat zij continu bezig is na te gaan welke de mogelijkheden zijn voor de rijstexport en welke bijdrage zij daaraan kan leveren. Verder is onder andere besproken dat zowel het ministerie als de VRE andere exportmarkten identificeert.

Potentiële markten zijn Brazilië en Venezuela die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in kleine verpakkingen en niet in bulk. De vereniging is bereid de kostprijscalculatie van de verwerking van rijst voor het ministerie op te sturen. Setrowidjojo zal gesprekken voeren met het ministerie van Handel en Industrie met betrekking tot de export naar de Caricom. Braziel is ook bereid de import van 10.000 ton witte rijst te verhogen naar 20.000 ton.

De voorjaarsinzaai 2012 voor de najaarsoogst, wordt geschat op 24.000 hectare. Bij een gemiddelde fysieke opbrengst van 5 ton per hectare zal er 120.000 ton padie worden gerealiseerd. De verwerking daarvan zal ongeveer 80.400 ton rijst en rijstproducten opleveren.

Momenteel is de export van rijst gericht op Jamaica. In september wordt in Brazilië een exporteurs beurs/tentoonstelling gehouden waar de VRE ook deel aan zal nemen. Met de informatie uitwisseling van het ministerie en de vereniging worden gerichter stappen ondernomen om alle belanghebbenden een hand te reiken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.