Neen! Het betreft in deze tekst volstrekt geen kritiek op de huidige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij die de schier onmogelike opdracht heeft de opgekweekte puinhopen van zijn ambtsvoorgangers op te ruimen. Een bewindsman die alleszins de indruk wekt de goede dingen na te streven. In dit artikel wordt wel de aandacht gevestigd op de slordige wijze waarop met […]

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.