Door Johan Donner

PARAMARIBO/NICKERIE – Vanwege de aanhoudende grote droogte heeft LVV regio west gemeend met boerenorganisaties SPBA en VPP in overleg te treden over een effectieve en efficiënte verdeling van het beschikbare irrigatie water welke zal moeten worden gepompt vanuit Wakay.

Voor de nieuwe inzaai periode van 1 november 2012 tot en met 31 december 2012 zal er vanwege de droogte veel water nodig zijn.

De gewoonte is dat zodra de sluizen opengaan iedereen tegelijk water wil onttrekken waardoor er voor een ieder een tekort ontstaat.

Daarom is voorgesteld om te geraken tot een systeem waarbij per week een bepaald gebied ingezaaid wordt. Er wordt gemikt op 3300 ha per week om tijdens de piek te komen tot 5000 ha per week.

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het draai klaar maken van de pompen in het pompgemaal te Wageningen om ook de boeren daar op tijd van genoeg irrigatie water te kunnen voorzien.

De boeren organisaties zeggen op korte termijn ook te willen praten over andere input voorzieningen en de marketing van hun product.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.