De onderdirecteur van Landbouw, Jamillah Salarbaks, meldt uit het district Nickerie dat er sprake is van een rattenplaag binnen de rijstsector – nadat Dagblad Suriname al een aantal keren had bericht over een rattenplaag in het district.

De bevestiging doet de onderdirecteur na klachten van boeren verkregen te hebben en op een oriëntatiebezoek te zijn geweest in het veld. Volgens Salarbaks moet deze plaag serieus worden opgevat, omdat indien de rattenpopulatie de kans krijgt zich te vermenigvuldigen, deze grote schade voor de sector met zich mee kan brengen. 

De onderdirecteur meldt, dat de meeste klachten uit Wageningen en Henar komen. De oorzaak van deze plaag wordt gezocht in de lange natte periode die zich vanaf begin vorig jaar tot midden 2022 heeft voorgedaan. Hierdoor zijn boeren niet in staat geweest om hun velden optimaal te onderhouden. Ook het feit dat door aanhoudende regens in de vorige seizoenen padievelden niet afgeoogst konden worden, maakt dat er nu meer ratten zijn dan normaal. 

Op dit moment zijn voorlichters en andere medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in het veld om de schade op te nemen, maar ook om boeren bij te staan met advies over hoe zij de rattenpopulatie in de verschillende rijstvelden kunnen bestrijden.  

Aan de boeren wordt geadviseerd gezamenlijk de bestrijding van de ratten aan te pakken, waardoor ze niet van de ene veld naar de daarnaast gelegen perceel kunnen vluchten. 

Ook wordt landbouwers gevraagd om binnen de vastgestelde inzaaiperiode in te willen zaaien. Er wordt door het ministerie gewerkt aan een oplossing middels een onderzoek over hoe op structurele wijze deze rattenplaag, waarmee de rijstsector te kampen krijgt op verschillende momenten te kunnen voorkomen in de toekomst.  

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.