Door Johan Donner

PARAMARIBO – De belastingdienst treft momenteel voorbereidingen om te komen tot hervormingen binnen de belastingwetgeving en reorganisatie van de belastingdienst.

Bij de belastinghervorming zal er onder andere een verschuiving van de belastingdruk plaatsvinden van de directe belastingen naar de indirecte belastingen.

De verlaging van de directe belasting zal tot gevolg hebben dat het netto-inkomen van de loontrekker en de ondernemer wordt verhoogd. Dit staat in de financiële nota van het dienstjaar 2013.

De tarieven van de Loon- en Inkomstenbelasting worden verlaagd, terwijl bij de indirecte belastingen de Omzetbelasting wordt vervangen door de BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde).

Naast deze maatregelen zullen ook nieuwe belastingsoorten worden geïntroduceerd ter vervanging/aanvulling van de bestaande heffingen. De geplande maatregelen om de inkomsten te verhogen, zijn geïncorporeerd in de ontwerpbegrotingen van 2013.

In 2013 zal ook de eerste fase van de verzelfstandiging van de belastingdienst een feit moeten zijn. Met de verzelfstandiging wordt beoogd de beperkingen waarmee de huidige belastingdienst te kampen heeft, te ondervangen en een substantiële verbetering van de effectiviteit van de belastingadministratie en organisatie te bewerkstellingen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.