GFC NIEUWS- Op social media circuleert momenteel een lijst met namen van kandidaat-ministers.

Deze lijst is een authentiek stuk waarbij de voorzitter van de VHP in zijn hoedanigheid als leider van de nieuwe coalitie een verzoek bij de procureur-generaal heeft gedeponeerd. “Het is de reguliere procedure bij potentiële kandidaat-ministers. Vanwege het intensief karakter en de duur van zulke onderzoeken, moeten deze tijdig worden ingediend,” zegt de samenwerkende coalitie in een reactie hierop.

“In dit stadium zal bij nog meerdere mensen deze procedure worden opgestart. De partijstructuren worden ook in deze nog steeds gekend. Deze lijst is dus geen weergave van het finaal regeerteam. In het kader van transparantie doen wij deze berichtgeving uitgaan. Dit doen wij echter niet zonder te betreuren dat op deze wijze wordt omgesprongen met dergelijke gevoelige persoonlijke informatie. Wij drukken de samenleving nogmaals op het hart om de nieuwe coalitie alle ruimte te gunnen om te komen tot een voor Suriname optimale samenstelling van het nieuw kabinet.”

Namen die onder anderen worden genoemd, zijn:

Albert Ramdin
Krishna Mathoera
Riad Nurmohamed
Armand Achaibersing
Parmanand Sewdien
Rishma Kuldipsingh
Albert Jubithana
Gracia Emanuël
Bronto Somohardjo
Uraiqit Ramsaran
David Abiamofo

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de VHP stelde met een bericht op zijn Facebook-pagina partijgenoten gerust met het volgende bericht:

“Zeer gewaardeerde partijgenoten,

We bevinden ons in de laatste en hectische fase van het verkiezingstraject, namelijk de nominatie en verkiezing van de president en vicepresident. Vandaag zijn twee leiders van de gevormde coalitie genomineerd voor het Presidentschap en Vice Presidentschap. Er zijn geen tegenkandidaten gepresenteerd.

Vanwege de vervroegde overname wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van een nieuw regeerteam voor de komende 5 jaar. Ik begrijp dat er op social media een lijst circuleert met namen van mogelijke kandidaat ministers.
Voor de duidelijkheid wil ik u meegeven dat het hier om een authentiek stuk gaat in verband met een antecedenten onderzoek. Het gaat echter niet om een finale lijst. Er vindt over de samenstelling nog volop overleg plaats.

In de achter ons liggende jaren zijn er door u allen vele offers gebracht. Voor deze gezamenlijke inspanning ben ik u zeer dankbaar. We vroegen het volk om de VHP het mandaat te geven om de aanstaande regering te kunnen vormen.
Dit mandaat hebben we ook gekregen. Echter heeft het volk beslist dat de partij het samen zal moeten doen met andere partners. Het is ook duidelijk dat het volk het beleid van de huidige regering heeft afgewezen.

Op basis van dit resultaat zijn we overgegaan tot het samenstellen van een coalitie om te geraken tot een nieuw regeerteam. De komende week gaan wij als partij een nieuwe fase in. Er zal hard gewerkt moeten worden om ons land te halen uit de diepe crisis waarin het zich nu bevindt.

De belofte dat we Suriname samen zullen redden staat nog recht overeind. Om ons mooi land te redden zal ik uiteraard wederom uw aller ondersteuning nodig hebben. Ik verzoek u dan ook, laten wij samen in eenheid ons schouders zetten onder het vele werk dat er voor ons ligt. Want alleen zo zullen we een maximaal resultaat bereiken.

Ik dank u voor het vertrouwen dat u tot nu toe in de leiding van de partij gesteld hebt en reken uiteraard op uw aller ondersteuning,” aldus VHP-voorzitter Santokhi.

Het bericht Lijst kandidaat-ministers circuleert op social media verscheen eerst op GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.