Door Johan Donner

PARAMARIBO – Op woensdag 28 november 2012 verzorgt Ismene Krishnadath een lezing, dat goed aansluit op de onafhankelijkhiedsviering, namelijk de relatie tussen literatuur, nationalisme en politiek in Suriname.

In de lezing zal zij de schrijvers Mc Leod, Rappa en Barron bespreken en plaatsen in de literaire traditie van Suriname, die nauw verweven is met het nationalistisch denken.

Zij gaat ook in op de mate waarin nationalistische producten van schrijvers als Trefossa en Dobru een plaats hebben gevonden in het collectieve denken van de hedendaagse Surinamer en hoe de relatie is met politiek beleid.
Verder bespreekt zij de politiek-maatschappelijke positie van Schrijversgroep ’77.

Na de lezing zijn er reacties van een panel, waarin o.a. Rappa en Gerrit Barron zitting hebben. Daarna is de floor open voor discussie met het publiek.

De plaats is Tori Oso en de tijd 20.00u. De toegang is vrij.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.