Een van de bekendste strafpleiters in Nederland is enige dagen terug voor zijn leven geschorst uit de advocatuur. De advocaat zou volgens gepubliceerde klachten zelfs geld innen voor het in ontvangst nemen van zijn contante betalingen van cliënten. Zo een betaalsessie aan Bram Moszkowicz kon naar verluidt 15 minuten duren, waarvoor Euro 125 in rekening werd gebracht. Het tarief van deze strafpleiter zou Euro 500 per uur zijn. De advocaat was onderhevig aan kritiek vanwege de lucratieve zaken die hij verdedigde voor soms dubieuze en soms beroemde cliënten. Bram Moszkowicz was geen onbekende voor ‘Suriname-watchers’. Hij was eens ook advocaat van onze huidige president van Suriname. Er zijn enige tijd terug klachten ingediend bij de Raad van Discipline in Nederland. Deze besliste dinsdag om de advocaat van het tableau te schrappen. Dit betekent dat de raad voornemens is Moszkowicz uit de advocatuur te zetten. In het Surinaamse geval bestaat een soortgelijk functionerend instituut, dat laagdrempelig klachten ontvangt en ook besluiten neemt, er niet. In de case van Moszkowicz is de klacht door de deken van de Orde van Advocaten in Nederland naar de betreffende raad gebracht. De deken noemde Moszkowicz vorige maand ongeschikt voor het vak. De deken eiste bij de raad een schorsing van Moszkowicz van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Moszkowicz zou lak hebben aan regels en aan zijn cliënten zei de deken tijdens een tuchtzitting van de Raad van Discipline. De deken vond het schrappen van Moszkowicz te ver gaan. De deken pleitte voor een schorsing van een jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk voor de proeftijd van twee jaar. Het een en ander over de situatie van Moszkowicz’ kantoor zou blijken uit een brief van de advocaat zelf. Daarin sprak hij over een zorgelijke liquiditeitspositie met een negatief privévermogen en een omvangrijke schuld aan de maatschap met de broers David en Max junior, die al ontbonden was.  Moszkowicz raakte vorige jaar in opspraak na publicaties over een conflict met de Belastingdienst over een vordering van ruim één miljoen euro en een veelheid aan ongeoorloofde contante betalingen. Betalingen boven de 15.000 Euro moeten advocaten in Nederland namelijk melden bij de deken. Dat zou Moszkowicz nooit hebben gedaan. Zo een regeling zou niet gek staan in Suriname voor advocaten, notarissen en accountants. De in ongenade gevallen advocaat zou 80% van zijn betalingen contant hebben aangenomen en in voorkomende gevallen niet gemeld. En ander punt waarop de deken van de orde van advocaten bezwaar had, was het niet nakomen van het behalen van het vereiste opleidingspunten. Deze opleidingspunten worden verkregen door het volgen van trainingen en betrokken zijn in bepaalde juridische activiteiten gericht op het onderhouden van de vakbekwaamheid van de jurist. In het belang van een goede beroepsuitoefening heeft de Nederlandse Orde van Advocaten bepaald dat een advocaat na afronding van zijn stageperiode verplicht is zijn vakbekwaamheid te blijven onderhouden en te actualiseren. Tevens dient de advocaat zich te professionaliseren in de (beroeps)vaardigheden. Per 1 januari 2010 is de Verordening op de vakbekwaamheid van kracht. In dit kader is er een handboek ontwikkeld. Moszkowicz had in 2006 toegezegd de opleidingspunten te zullen halen, maar tevergeefs. Er is toezicht op advocatenpraktijken in Nederland, in tegenstelling tot Suriname. Er wordt nagegaan o.a. hoe het kantoor wordt gerund (kantoororganisatie en dienstverlening) en hoe met de financiën wordt omgegaan. De advocaat heeft niet op tijd de balans van zijn maatschap opgesteld. Over de periode 2009-2011 ontbreken zelfs alle stukken. Het verweer van beroepsgeheim werd door de raad verworpen. De raad week ook af van de mildere eis van de orde van advocaten. Het orgaan heeft de zwaarste sanctie opgelegd, omdat de klachten ‘ernstig en talrijk’ zouden zijn. Moszkowicz heeft de regels ‘stelselmatig overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken’. Deze zware maatregel is in 2012 al acht keer opgelegd. Hoeveel Surinaamse advocaten zijn ooit tot de orde geroepen in Suriname?
De tuchtrechter verwacht niet dat Moszkowicz zijn leven snel zal beteren, ook al omdat hij zich niets heeft aangetrokken van eerdere veroordelingen. Moszkowicz was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij liet via zijn raadsman Gabriël Meijers weten dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak bij het Hof van Discipline.
Moszkowicz was ook verwikkeld in een fiscale zaak. De Nederlandse Belastingdienst had hem voor bijna 4 ton aan boetes opgelegd vanwege belastingontduiking. Moszkowicz zei maandag dat hij een schikking met de fiscus heeft getroffen. De 52-jarige jood Moszkowicz is afkomstig uit een advocatenfamilie. Hij is een zoon van advocaat Max Moszkowicz sr. Zijn drie broers (David, Max Jr., en Robert) werden eveneens beëdigd als advocaat. Bram, zijn vader en zijn broers David en Max Jr. vormden tot in 2012 tezamen de advocatenmaatschap Moszkowicz Advocaten met kantoren in Maastricht en Amsterdam. Bram Moszkowics leidde de vestiging in Amsterdam. Tot de top 10 internationaal meest aansprekende cliënten van de bekende strafpleiter heeft ook behoord onze huidige president. Desi Bouterse werd cliënt bij Bram Moszkowicz nadat vader Max Moszkowicz hem als cliënt zou hebben geweigerd. Die weigering zou voortkomen uit Max Moszkowics’ vriendschap met de Haagse strafpleiter Gerard Spong. Deze zou nauw bevriend zijn met slachtoffers van de zogenaamde Decembermoorden, waarvan Bouterse ook verdacht werd/wordt. De verdediging van Bouterse door Moszkowicz junior leidde tot niet al te grote problemen, wordt geschreven. De amicale wijze waarop Bram Moszkowicz met Desi Bouterse omging, zou wel tot veel ophef hebben geleid. In het Nederlandse tv-programma Nova zouden cliënt en advocaat met de ‘armen om elkaars schouders’ en later ‘dansend op de dansvloer van hotel Torarica’ te zien zijn geweest. Interessante zaak, maar ook stof tot nadenken voor onze juridische praktijken hier in Suriname. Een orde van advocaten die let op een gedragscode, onderhoud van de vakbekwaamheid, kantoororganisatie en behandeling van cliënten is nodig. Ook is nodig een raad en een hof die sancties toepassen. De lijn moet doorgetrokken worden naar notarissen en accountants.


Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.