Vanaf dit schooljaar zullen leerlingen van het Lager Beroeps Onderwijs(LBO) 1 in de gelegenheid gesteld worden een toest te maken. Zij krijgen hiermee nog een kans om te slagen voor het MULO.

Deze maatregel is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling(Minov), zegt het hoofd van het Bureau Nijverheidsonderwijs(BNO), Sowdagar Jaiperkas. Het bureau is thans bezig met het Examenbureau met de voorbereding van de toets.

In het LBO 1 zitten 6e klasse leerlingen die geslaagd zijn voor het LBO en leerlingen van het LBGO en LTO met een schooladvies. Het niveau van de toest is zodanig dat alle leerlingen meekunnen. Met de introductie van een toest op dit niveau worden deze leerlingen in de gelegenheid gesteld om nogmaals hun weg naar het MULO te vinden.

De commissie vernieuwing en herstructurering LBO vond dit noodzakelijk, omdat leerlingen geen kans ontnomen moeten worden om een bepaalde studie te volgen. Het ministerie heeft in het schooljaar 2012/2013 de LBO nieuwe structuur geïmplementeerd. Hiermee is een aanvang gemaakt met de afbouw van het LTO, ETS, ENO, LHNO, ETO en LBGO.

Leerlingen van de 6e klas van het basisonderwijs slagen nu of voor het MULO of het LBO. Leerlingen van de 5e en de 6e klas die 2 keer zijn blijven zitten en de leeftijd van 15 jaar al hebben bereikt, worden respectievelijk verwezen naar LBO A en LBO A1. Met de nieuwe structuur kunnen leerlingen, afhankelijk voor welke richting zij kiezen( b of c), slagen voor het AMTO of het NATIN.

(edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.