Eind schooljaar 2017-2018 mochten twee leerlingen hun zwemdiploma A en B in ontvangst nemen. Vanaf de oprichting in 1979 van de Kanariesschool als vernieuwingsschool, maakt onder het motto “zwemonderwijs voor ieder kind“ zwemles een vast onderdeel uit van het educatiepakket dat de instelling aanbiedt aan haar pupillen.

Tot 2015 werd op de Kanariesschool lesgegeven aan uitsluitend peuters en kleuters. Inmiddels heeft een duizendtal Surinaamse burgers hun eerste onderwijsstappen richting de maatschappij op de Kanaries Peuter-Kleuterschool gezet. In 2015 is de instelling uitgebreid met een basisschool voor leerlingen die speciaal onderwijs moeten volgen.

Het algemeen educatie pakket van de school kent verschillende peilers waarvan zingen en bewegen twee belangrijke zijn. Velen zullen zich het Kanaries kinderkoor uit de jaren tachtig herinneren dat is voortgekomen uit de school. Zang is bij uitstek een middel om kennis over allerlei zaken over te brengen.

Omdat de Kanariesschool beweging als belangrijk onderdeel van de opvoeding ziet en vanwege al het vele open water in Suriname, is met name zwemmen standaard in het lespakket. Hierdoor kunnen de leerlingen zo jong mogelijk leren zwemmen.

Elke week wordt er in het zwembad de VOS zwemles gegeven aan de leerlingen. De lessen starten met het aanleren van de eerste vaardigheden van het zwemmen.

De Kanariesschool is zeer trots op haar twee pupillen die dit jaar hun zwemdiploma’s hebben behaald. In het bijzonder op de prestatie neergezet door een leerling met autisme die zich met veel doorzettingsvermogen het zwemmen eigen heeft gemaakt. Deze leerling zit in de vierde klas van het speciaal onderwijsprogramma en heeft op 21 september de zwemdiploma ’s A en B in ontvangst mogen nemen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.