door Robin Rosario

NICKERIE – Uit Nickerie verneemt GFC Nieuws dat de leerkrachten in Nickerie zich roeren omdat nu duidelijk is geworden dat de percelen waarop  dienstwoningen voor onderwijzers staan en een aanvraag tot koop is gedaan, niet meer vrijgegeven zullen worden door de overheid en zij die ook niet kunnen kopen.

Dit was hen tijdens de regering Wijdenbosch (1996-2000) toegezegd. Het ministerie noch de regeringen die na 2000 volgden, hebben er ooit werk van gemaakt. Het schrijven van 14 maart dj. aan de president is nog niet beantwoord.

Gisteren boden zij een petitie aan de DC van het district aan. Ook zijn er afschriften gericht aan de huidige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, de vice-president en de voorzitter van DNA. Voormalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Raymond Sapoen, had belangstellenden te kennen gegeven dat verwaarloosde dienstwoningen aangevraagd konden worden.

De huidige minister van Ruimtelijke Ordening, Bos- en Grondbeheer (RGB), Ginmardo Kromosoeto, zegt juist het tegendeel. Percelen waarop de dienstwoningen staan en de dienstwoningen zijn eigendom van de staat. De percelen zullen niet worden uitgegeven. De leerkrachten in Nickerie zeggen de president weer te zullen schrijven omdat het staatshoofd zelf had gezegd dat elke Surinamer recht heeft op goede huisvesting.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.