Leden van het Nationaal Jeugd Parlement, Emanuel Xanvisi en Xavier Biegman, hebben de vergadering van de Verenigde Naties (VN) toegesproken. De delegatie haalde tijdens de bijeenkomst aan zich zorgen te maken over het gebruik van social media op incorrecte wijze. Ook de kwestie rond de toename van eenoudergezinnen die negatieve gevolgen heeft voor het kind, baart het NJP zorgen.

De vergadering werd op 3 oktober toegesproken. Ofschoon social media vele voordelen heeft, zijn er helaas, aldus de NJP-delegatie, te veel gevallen waar mensen misbruik van maken. Zaken als gevechten, scheldpartijen en pornografie worden gedeeld met alle gevolgen van dien.

Xanvisi en Biegman wijzen erop dat sommige jongeren slachtoffer zijn geworden van ‘FoMo’ (Fear of Missing Out) en er dus alles aan doen om verbonden te blijven aan social media. Real Time sharing kan heel gevaarlijk zijn, zeggen de NJP-leden. Er wordt verder gesteld dat zowel jong en oud nog niet genoeg doordrongen zijn van de invloeden van social media. Als jongeren moeten er stappen ondernomen worden om te wijzen op de voor- en nadelen van het gebruik van social media. Dit zal samen met alle relevante actoren gebeuren.

Ten aanzien van de kwestie rond de eenoudergezinnen zegt de Surinaamse delegatie dat ze alle pogingen ondersteunen om vaders te wijzen op hun verantwoordelijkheid binnen het gezin. Zelfrespect en respect voor het leven zullen de belangrijkste elementen zijn binnen dit streven.

Het NJP ziet graag dat aanpak van dit probleem ook onderdeel moet zijn van het nationaal onderwijsprogramma. Ook zal deze kwestie hoge prioriteit moeten genieten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.