Het hoofd Arbeidsbemiddeling Joan Rellum geeft instructies aan een werkzoekende.

PARAMARIBO- In het kader van de implementatie van het project Registratie van werkzoekenden heeft een delegatie van het ministerie van ATM onlangs een bezoek gebracht aan het district Coronie. Tijdens dit bezoek is er een bespreking  geweest met de burgervader Harrold Sijlbing en de ressortleider van het ministerie van Landbouw Veeteelt Visserij(LVV) in het district Coronie, de heer Khodabaks.

Het doel van dit bezoek was om meer inzicht te verkrijgen ten aanzien van 189 werkzoekenden die reeds in Coronie geregistreerd zijn, de economische bedrijvigheid in Coronie en de in uitvoering zijnde en geplande investeringsprojecten. De DC heeft bij de ontmoeting met de ATM – delegatie o.a. de aandacht gevraagd voor het uitvoeren van korte termijn, resultaatgerichte acties die meteen zichtbaar zijn voor de bevolking. Volgens de DC dient inkomensverhoging centraal te staan bij de verschillende acties.

De DC heeft tevens bijzondere aandacht gevraagd voor het vergroten van het bewustzijn m.b.t. toerisme in Coronie. Met de heer Khodabaks  is van gedachten gewisseld over de geplande activiteiten gericht op het bevorderen van de agrarische productie in het district en de mogelijkheden voor samenwerking tussen de werkarmen van het ministerie van ATM en het ministerie van LVV. In dit kader is van gedachten gewisseld over de training voedselveiligheid die op initiatief van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) afgelopen zaterdag 15 september is begonnen, waaraan 17 Coroniaanse voedselverwerkers deelnemen. Het gaat in deze om personen die zich bezighouden met de productie van kokosolie, chips, pinda sambal, gekonfijte fruit en dergelijk.

Op basis van de verkregen inzichten tijdens het werkbezoek aan Coronie richt het team van ATM zich thans op onder meer het brengen van de module vaktrainingen voor de woningbouw naar Coronie. Intussen heeft ATM de registratie van werkzoekenden te Abrabroki, Awaradam, Saron en Beekhuizen afgerond. Bij deze registratie werden 43 personen geregistreerd van de 56 die zich hebben aangemeld.

De overige die niet ter plaatse geregistreerd konden worden hadden niet alle bescheiden bij zich zoals een geldig identiteitsbewijs, een pasfoto en originele schooldiploma’s. De beroepen waarvoor de meeste werkzoekenden zich hebben geregistreerd zijn administratieve medewerker, bejaardenverzorgster, serveerster en verkoper/ster. De volgende registratie is op 9 oktober 2012 in het jeugdgebouw van de EBGS te Tammenga.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.