Het ‘Centraal Landbouw Schooltuinen Project Kwatta’ is deze week van start gegaan. Het project is geïnitieerd door de ressortraadsleden van Kwatta en houdt in dat scholieren van zes GLO-scholen in Kwatta onder begeleiding van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en de Landbouw Coöperatie Kwatta, biologisch leren telen.

De schooltuinen van de St Vincentiusschool, Khargi Vishnudatschool, Garnizoenspad, de Bibi Hasrat Fatimaschool, Sophia’s Lust 2 en Middenpad Kwatta zijn op het terrein van de Landbouw Coöperatie Kwatta aangelegd. De scholen zullen in competitieverband tegen elkaar uitkomen en de school met beste tuin komt in aanmerking voor een prijs.

Helmond Proeve, coördinator van het project, wijst erop dat bij dit project de betrokkenheid van ouders, kinderen en leerkrachten naar voren komt. Daarnaast is het doel van dit project ook om jongeren te interesseren in de agrarische sector.

First Lady Ingrid Bouterse – Waldring juicht het toe dat de jeugd gemotiveerd wordt om deel te nemen aan de landbouw. Met dit project worden de jongeren volgens de presidentsvrouwe niet alleen landbouwbewuste burgers, maar leren ze ook samenwerken en een gezonde leefstijl op na houden.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai wees op het belang van samenwerken om een goed resultaat te bereiken. De overheid, het bedrijfsleven en NGO’s hebben een bijdrage geleverd aan dit project.

Landelijk beschikken 40 lagere scholen over een schooltuin. Minister Soeresh Algoe zegt dat aantal niet voldoende is. Het streven is dat elke lagere school over een schooltuin beschikt. “We moeten richting duurzame landbouw. Het is goed om bij de jeugd met de bewustwording te beginnen”, aldus de minister.(GFC)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.