Het bestuur van de Landbouw en Veeteelt coöperatie Paradijs, Lavecopa, dat op 17 augustus 2013 is gekozen en onder voorzitterschap staat van Jokhoe Rajindrepersad, heeft op maandag 2 september een kennismakingsbezoek gebracht aan de coördinator van het ministerie van LVV regio west, ingenieur Guido van der Kooye .

De coöperatie, die is opgezet met begeleiding van de afdeling coöperatiewezen van het ministerie van LVV, heeft bij dit bezoek haar doelstellingen en problemen voorgelegd.

Volgens Lavecopa kan alleen door bundeling de problemen binnen de landbouw,- en veeteelt sector worden aangepakt . Nickerie heeft volgens de coöperatie veel potentie voor de tuinbouw en veeteelt, maar de mogelijkheden worden te weinig benut. Een van de grootste problemen voor de groentesector is het gebruik van 2,4D die wereld wijd verboden is, maar in ons land nog wordt gebruikt en verwoestend werkt op de groentesector.

Er is een gigantische behoefte aan groenten in het Caribisch gebied zegt het bestuur, maar als in de vraag wil worden voorzien, zullen de methodes moeten worden gecertificeerd.

Lavecopa wil de potentie van het vruchtbare gebied tot het uiterste benutten, maakte het bestuur de LVV- coördinator duidelijk. Een ander probleem waarmee de groentesector in Nickerie kampt, is de waterhuishouding die niet gelijk loopt met dat van de rijstsector, waardoor groenteboeren vaak kampen met een tekort aan water. Ook operationalisering van de luchthaven zal bijdragen tot meer export vindt de coöperatie.

Lavecopa klaagt verder over het gebrek aan geschikte weilanden voor veeteelt, het Southdrain gebied dat is aangewezen voor dit doel, loopt onder. De coöperatie werd alle steun toegezegd door de LVV-coördinator en werd erop gewezen dat diversificatie van de landbouw, past binnen het beleid van het ministerie. De problemen met waterhuishouding zullen opgelost zijn, zodra alle kunstwerken in optimale staat verkeren, verzekerde van der Kooye. Met betrekking tot geschikte weilanden zij de coördinator dat gekeken zal worden, hoe de gronden die nu onder lopen, beter kunnen worden gedraineerd.

Ook wees hij de coöperatie op de komst van een verpakkingshuis in Nickerie dat ervoor zal zorgen dat telers die ‘Global GAP’ gecertificeerd zijn, hun producten kunnen laten verpakken om dan de exportmarkt te betreden. Van der Kooye sprak de hoop uit dat er meer coöperaties actief zullen worden in het district. Op papier heeft Nickerie meerdere coöperaties, maar met Lavecopa erbij zijn er op dit moment slechts twee actief .

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.