PARAMARIBO- Vandaag heeft in de marge van de COFCOR Vergadering in Suriname een onderhoud plaatsgevonden tussen Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en zijn collega van Brazilië, Minister Antonio de Aguiar Patriota. Dit onderhoud is een follow up van de gesprekken die zijn gevoerd tussen beide bewindslieden tijdens het officieel werkbezoek van Minister Lackin aan Brazilië in november van het vorig jaar, waarbij onder andere is afgesproken dat er halfjaarlijkse ontmoetingen tussen beide ministers zullen plaatsvinden.

Beide ministers spraken hun goedkeuring uit over de uitstekende samenwerking tussen beide landen en kwamen overeen deze verder te intensiveren. Tijdens de vergadering, waarin ook participeerden de Governor van de Centrale Bank van Suriname en de Directeuren van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Directeur van het Planbureau Suriname, werd van gedachten gewisseld over o.a. verdieping van de bilaterale samenwerking op het gebied van:

• Landbouw

• Voedselzekerheid

• Sociale Voorzieningen

• Energie

• Consulaire en Migratie zaken

• Markttoegang van Surinaamse producten op de Braziliaanse markt

• Defensie

• Diplomaten opleidingen

Voorts werden de mogelijkheden besproken voor Trilaterale en Regionale Samenwerking. Door de Braziliaanse delegatie werd informatie verstrekt over haar sociale programma’s z.a. het “bolsa familia” project, waarbij vanwege de centrale overheid sociale steun wordt gegeven aan minderdraagkrachtige gezinnen. Tevens werd nagegaan op welke manier Brazilianen inspelen op de behoefte aan Suriname voor import van goedkope levensmiddelen.

Aan het eind van de bespreking vond de ondertekening plaats van drie documenten met betrekking tot landbouwsamenwerking, nl: “Complementary Agreement to the Basic Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Governments of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Republic of Suriname for the Implementation of the Project “Agro-Ecological Zoning in Suriname”; “Memorandum of Understanding between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Republic of Suriname on Technical Cooperation in Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries”; en de “Memorandum of Understanding between the Inistitute of Applied Economic Research – IPEA and the National Planning Office of Suriname”.

Deze documenten zijn voorbereid tijdens het driedaags bezoek van de Braziliaanse organisaties ABC/IPEA en Embrapa, van 23 t/m 27 april jl., en voorzien in een integrale samenwerking tussen beide landen bij het verder ontwikkelen van de landbouwsector in Suriname. Minister Patriota vertrekt vandaag terug naar Brazilië.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.