PARAMARIBO-Vijfentachtig personen van 53 Surinaamse bedrijven mogen zich van vrijdag 20 april jl. ‘Kwaliteitsmanager in de Praktijk’ noemen. De certificaatuitreiking vond plaats in Cheric’s Special Event Facility. De deelnemers zijn getraind in het kader van het ISO Certificeringsproject 2011/2012 van het Ministerie van Financiën, in samenwerking met de belangenverenigingen – AKMOS, ASFA en VSB. De training duurde ongeveer 18 weken en werd verzorgd door lokale deskundigen. Met deze uitreiking is de eerste fase van het Certificeringsproject succesvol afgesloten.

De Surinaamse Regering is zich bewust van de voorhoede rol die de private sector inneemt bij de economische groei en ontwikkeling, met een belangrijke bijdrage in het creëren van werkgelegenheid, zo staat in een vandaag door het ministerie van financiën uitgegeven communiqué . De private sector zal moeten uitgroeien tot regionale en internationale dienstverlener. Ter stimulering hiervan voerde het Ministerie van Financiën dit certificeringsproject uit.

De vigerende trend in de wereld is dat van zowel dienstverlenende als productiebedrijven wordt verwacht dat zij voldoen aan de minimale internationale kwaliteitseisen. Zonder te voldoen aan deze kwaliteitseisen is exporteren onmogelijk. Maar ook nationaal is men zich er terdege van bewust, dat verantwoordelijker moet worden omgegaan met het milieu waarin men opereert. Ook de consument is bewuster en verwacht dat vooral voedsel en voedselproducten hygiënisch, veilig en betrouwbaar geproduceerd, verpakt, opgeslagen en geleverd worden. Kortom, niet alleen voor de internationale markt, maar ook aan de eigen consument moeten kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden geboden.

In 2007/2008 en 2009/2010 zijn reeds 82 Internationaal gecertificeerde Surinaamse bedrijven, middels overheidsgesubsidieerde certificeringsprojecten, de zogenaamde kwaliteitsprojecten, afgeleverd.

In het huidig project worden in totaal 62 bedrijven begeleid en voor 85% gesubsidieerd om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, te implementeren en uiteindelijk te doen certificeren conform internationale ISO- normen. Het opleiden van personen, het werken volgens procedures en het voldoen aan de eisen van de klant, wordt als grondslag gehanteerd voor het opzetten van een duurzaam kwaliteitssysteem binnen bedrijven.

In het lopend project zijn er 3 certificeringsmomenten ingebouwd, waarna de laatste groep van bedrijven in november dit jaar gecertificeerd moet zijn. Het streven is om aan het eind van 2012, deze 62 bedrijven toe te voegen aan de lijst van bedrijven in Suriname, die reeds volgens internationaal erkende normen opereert.

De gecertificeerde bedrijven zijn een aanwinst voor Suriname en in het bijzonder voor de private sector.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.