De politieke partij KTPI heeft afgelopen vrijdag in Para-Oost een drukbezochte structurenvergadering gehouden. De partij meldt dat er vier kernbesturen zijn geïnstalleerd ten huize van familie Saliksono. Deze besturen zullen functioneren in de woongebieden in het ressort Para-Oost, met name: Accaribo, La Vigilantia, Commissaris Simons polder en Onverdacht. De penningmeester van de partij, Iwan Ganga, gaf een uiteenzetting over de kwestie KTPI versus Oesman Wangsabesari. Dit was volgens de partij nodig omdat de structuren het recht hebben te weten wat zich afspeelt in hun partij. Ganga ging ook kort in op het verjongingsproces binnen de KTPI. Dit deed hij naar aanleiding van het bericht van Wangsabesari dat jongeren geen kans krijgen om zich te profileren binnen de partij. Ganga noemde voorbeelden op die het tegendeel bewijzen, zoals het benoemen van jonge ministers op RGB, het kandidaat stellen van jonge leden op DNA- niveau en de bemensing van het Wetenschappelijk Bureau. Hij riep de kernleden op om de visie van de partij uit te dragen en waarschuwde hen ook om niet op de solotoer te gaan, maar steeds af te stemmen met het hoofdbestuur. Partijvoorzitter Willy Soemita gaf tijdens zijn toespraak aan dat de caravan van de KTPI binnenkort verder zal doortrekken naar de andere ressorten van het district. De voorzitter is ook ingegaan op de recent getekende intentieverklaring met de oppositionele partijen. Op de laatst gehouden algemene leden vergadering op 25 mei 2014 is een motie ingediend en aangenomen waarbij onder anderen aan het hoofdbestuur volmacht is verleend voor het voeren van gesprekken met andere politieke partijen of partijcombinaties, en het tekenen van eventuele samenwerkingsovereenkomsten met andere partijen en of combinatie van partijen. Het besluit om de intentieverklaring te tekenen werd bij stemming genomen tijdens een hoofdbestuursvergadering op dinsdag 26 mei. Het totale hoofdbestuur met uitzondering van Wangsabesari, die afwezig was, stemde unaniem voor. De voorzitter gaf tijdens zijn toespraak aan dat het Wetenschappelijk Bureau drukdoende is om de laatste hand te leggen aan het partijprogramma. Hij gaf aan dat de KTPI een duidelijke visie heeft hoe het land tot ontwikkeling te brengen. Coördinator Altenberg van Para heeft nadrukkelijk naar voren gebracht dat het klein ondernemerschap voor de Paranen een belangrijke middel is voor sociaal economische ontwikkeling. Verder zei hij in zijn toespraak dat dit slechts een begin is. De KPTI maakt in het district sprongen voorwaarts en zal tijdens deze komende verkiezingen haar stempel drukken in het district. De kernbesturen zijn vastbesloten om eensgezind de eenheid- en saamhorigheidsgedachte van de partij te verkondigen en uit te dragen, teneinde dit mooi land in harmonie te ontwikkelen, besluit de partij.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.