Door Johan Donner

PARAMARIBO – Vanmorgen om 09.00 uur worden er kransen gelegd bij het standbeeld van Mr Lachmon op het Onafhankelijkheidsplein in verband met de 96ste geboorte dag van Mr Jagernath Lachmon, de inmiddels overleden oprichter van de oppositionele Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP).

In een uitgegeven verklaring, ondertekend door VHP voorzitter Chandrikapersad Santhokhi, wordt onder andere als grote verdienste van Lachmon zijn ongetwijfeld succesvolle verbroederingspolitiek gememoreerd.

“De idealen en de arbeid van Mr Lachmon geven ons de inspiratie om met uiterste inzet en toewijding, verder te werken aan de ontwikkeling en opbouw van een hechte Suriname natie tot heil van alle burgers. De fusie van de Moslim Partij Suriname, de Hindoe Partij Suriname en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij tot de VHP, was op zich een gedurfd model van harmonie in etnisch en religieus opzicht. Een verdieping van dit proces leidde tot een samenwerking in breder verband en de verbroederingspolitiek zou nu langer dan een halve eeuw een gevestigd begrip worden.

Respect voor en acceptatie van verschillen in etniciteit, religie en cultuur-achtergronden vormen de essentiële voorwaarden voor ontwikkeling van de natie Suriname die wij allen nastreven. Hiervoor is echter de ondersteuning vereist van alle Surinamers om zich te richten op een heilzame toekomst, en met verenigde inzet het hoger belang van de natie na te streven.”

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.